STRES SI REACTIVITATE

”Viaţa este aşa cum este, oamenii sunt aşa cum sunt”. Am auzit de multe ori aceste cuvinte. Ceea ce este dificil de recunoscut şi de acceptat, şi acest lucru l-am remarcat şi în cazul unor persoane inteligente, este faptul că ei continuă să se lase influenţaţi şi ”stresaţi” de către ceilalţi. Se ajunge uneori la o situaţie limită. Este ca o ”luptă” pe care o poartă cei stresaţi cu ”lumea” – sursa stresului.  Nimeni nu vrea să recunoască că fondul său interior labil, adeseori dezechilibrat reprezintă fundalul care atunci când persistă, declanşează ”anormalitatea”: reactivitatea la stres.  Reacţiile noastre nefireşti reprezintă efectul unei stări interioare preexistente. Simptomatologia stresului nu reprezintă din acest punct de vedere decât un mecanism inconştient de autoapărare. Mulţi încearcă să rezolve problema stresului urmărind să îndepărteze sursele generatoare de stres. Dar, acestea, în lumea în care trăim sunt inepuizabile. Ceea ce trebuie ”rezolvat” şi ”reglat” nu este nivelul stresului pentru a fi tolerabil. Ceea ce trebuie rapid întreprins de către o persoană care recunoaşte efectele stresului în viaţa sa este să modifice starea sa internă. Dar aceasta presupune a te cunoaşte suficient de bine pentru a putea regla şi armoniza anumite planuri care sunt, mai mult sau mai puţin, într-o stare de dezechilibru. Multe din efectele pe care le declanşează stresul (oricare ar fi el) se datorează de foarte multe ori perturbării nivelului 3 al fiinţei controlat de centrul energetic Manipura Chakra. O fiinţă puternică în acest plan, capabilă de autocontrol nu este ”stresabilă”.

Aici dezvolt în continuare aceste idei.