A TRĂI ÎN SPIRITUL ŞI NU ÎN LITERA ÎNVĂTĂTURILOR SPIRITUALE

De-a lungul timpului am întâlnit frecvent o mentalitate caracterizată doar de curiozitate şi lăcomie în planul dobândirii cunoştinţelor şi informaţiilor spirituale. Evident că acum există o mare ofertă de informaţii în toate domeniile cunoaşterii şi implicit în cel spiritual. Dar este bine să facem o diferenţă între ”a afla” sau a dobândi cunoştinţe  spirituale şi capacitatea de a înţelege şi a pune în practică acele cunoştinţe până la a ajunge să dovedeşti prin trăire şi experienţă directă unele rezultate spirituale semnificative. Una este să fii deschis şi receptiv la ceea ce îndeamnă învăţătura spirituală şi alta este să te transpui prin practică şi abordare sistematică şi riguroasă într-o fiinţă care îşi dovedeşte ei însăşi efectele transformării. A trece de la ”a ştii” la ”a manifesta” este adeseori un pas greu de făcut datorită falsului sentiment de cunoaştere pe care ţi-l oferă dobândirea unei informaţii. 

    Am făcut la sală următorul experiment: După ce am prezentat tehnicile yoghine într-o manieră teoretică şi practică, după ce le-am repetat practicându-le la sală de câteva ori, i-am pus pe unii cursanţi în situaţia ca, la rândul lor, să le prezinte şi să le exemplifice în faţa celorlalţi. Am constatat şi eu şi ei că au existat mari diferenţe în felul în care le-au expus teoretic şi practic.  De abia atunci şi-au dat şi ei seama că este încă mult de lucrat pentru a-şi însuşi modalităţile astfel încât să ajungă la înţelegerea semnificaţiei şi manifestarea în spiritul a ceea ce acel procedeu yoghin putea oferi.