DEZLEGAREA DE TRECUT ŞI EXPLORAREA UNUI NOU ÎNCEPUT

Chiar şi în practica spirituală ne putem confrunta cu tendinţa de a percepe o nouă experienţă filtrată prin memoria trecutului. A rămâne deschişi în prezent şi cât mai înalt receptivi, descărcaţi de prejudecăţi, eliberaţi de trecut, fără aşteptări, curajoşi sunt tot atâtea atitudini pe care le putem integra conştient în procesul evoluţiei spirituale.

UN PRINCIPIU MENTAL ŞI APLICAŢII

Nu este deloc dificil ca înţelegând un principiu să poţi ulterior aplica unele metode practice.

Iată aici unul dintre aceste principii, cu multe aplicaţii în direcţia focalizării şi concentrării resurselor energetice prin intermediul centrului mental de comandă Ajna Chakra.

AJNA CHAKRA ŞI ACTUL PERCEPŢIEI

Aşa cum intuim majoritatea dintre noi, actul percepţiei este o verigă foarte importantă în lanţul cunoaşterii … iluzorii sau dimpotrivă … revelatorii.

Pe toţi ne preocupă întrucâtva lărgirea capacităţii noastre de percepere pentru că înţelegem faptul că o cât mai bună cunoaştere şi integrare a naturii noastre în vastul Univers exterior ne-ar putea aduce multiple beneficii.

Puţini dintre noi ştim însă că toate cele cinci organe de simţ sunt controlate într-o oarecare măsură (mai mare sau mai mică în funcţie de gradul de trezire şi dinamizare) de către centrul mental – Ajna Chakra – supranumit deloc întâmplător – ”al treilea ochi”.