ACTIVITATEA CEREBRALA ŞI UNELE OBSTACOLE ÎN MEDITAŢIE

Aici este un extras dintr-o prezentare susţinută în cadrul retragerii de meditaţie pentru revelarea Sinelui care s-a desfăşurat la Centrul de Yoga şi Meditatie KAMALA acum câteva luni. Continui să prezint despre mecanismele minţii în meditaţie (întrucât am remarcat un mai mare interes) şi abordez unele aspecte legate de activitatea cerebrală caracterizată de ritmuri specifice. Din această perspectivă va apare mai clar natura şi cauzele obstacolelor din timpul meditaţiei. Totodată sunt oferite şi unele sugestii practice pentru a le depăşi.

 Meditaţia a fost asemănată adeseori cu o călătorie spre descoperirea de sine.  Ea este o experienţă a cunoaşterii directe a propriei interiorităţi: spaţiul vast al conştiinţei. Este o călătorie care are mereu o destinaţie, iar atunci când vorbim despre meditaţia de revelare a Sinelui, aceasta în mod evident vizează Centrul esenţial – Inima Spirituală.  

Mai ales pentru căutătorii spirituali aflaţi la început, experienţa meditativă are mult de-a face cu un nivel al aşteptării rezultatului. De multe ori însă, rezultatele continuă …să se lase aşteptate. Există uneori decepţii şi frustrări care pot duce chiar la abandonul practicii meditative. Şi toate acestea se produc pentru că nu este înţeles mecanismul minţii în meditaţie. Sper să înţelegeţi că ne stă în putinţă să acţionăm adecvat în momentul confruntării inerente cu unele obstacole în meditaţie.