A TRĂI CONŞTIENŢI ÎN LUMINĂ

În ultimele postări am prezentat mai multe aspecte corelate cu manifestarea specifică trezirii şi activării celui de al şaptelea centru energetic – Sahasrara. Cea mai intuitivă percepţie cu privire la acest nivel corespunde analogic în planul fizic manifestării luminii solare. Tot ceea ce există este mai mult sau mai puţin influenţat de lumină. Permeabilitatea la lumină, transparenţa, claritatea, limpezimea, strălucirea sunt tot atâtea caracteristici ce definesc modul propriu de a fi al oricărui obiect. Aşa este şi cu natura umană. Ea tinde să se deschidă din ce în ce mai conştient faţă de lumina propriei conştiinţe de sine în care se reflectă permanent, chiar fără să ştim, conştiinţa divină – sursa originară ce iluminează totul. Fără lumină, ochiul – fereastră a sufletului – nu poate reflecta frumusetea mereu pură şi luminoasă. Opac faţă de lumina sinelui divin, sufletul rătăceşte în întuneric. Să ne deschidem aşadar ochii şi inimile spre a ne lăsa atraşi precum fluturii de splendoarea infinită a luminii.              

DESPRE UNELE STĂRI MISTICE

În acest clip este oferită o perspectivă asupra unor stări superioare de conştiinţă. Scopul tuturor căilor spirituale este de a direcţiona conştiinţa individuală, recurgând la o metodologie adecvată, în aşa fel încât aceasta să se extindă progresiv spre a identifica propria sa esenţă, propria sa universalitate, propria sa existenţă caracterizată de fericire. Este vorba de simultaneitatea unei mişcări de translaţie a conştiinţei produsă în interior şi în exterior care unifică şi eliberează, care iluminează şi extaziază.

CONŞTIINŢA IDENTITĂŢII UNIVERSALE ESTE REALIZATĂ PRIN DECONDIŢIONARE

Manifestarea oricărei fiinţe este pe de-o parte o rezultantă a modului în care funcţionează fiecare nivel al său (fizic, energetic, psihic, mental şi spiritual) şi pe de altă parte a modului în care aceste niveluri sunt făcute să acţioneze cât mai conştient interconectat. Pe măsură ce nivelul de conştiinţă al unei fiinţe creşte din punct de vedere vibraţional sunt create condiţiile favorabile unei mai ample şi mai profunde conexiuni pe aceste niveluri ceea ce conduce la posibilitatea unei integrări superioare a conştiinţei individuale în marele ansamblu al conştiinţei universale.

De multe ori, ceea ce presupune o integrare superioară pe un nivel superior de ordine şi armonie are de-a face mai întâi cu un proces de destructurare şi dezintegrare a ceea ce ne  condiţiona,  fie că este vorba de proaste obiceiuri sau obişnuinţe gregare, tendinţe sau dorinţe latente nocive, de unele aspecte instinctuale ale personalităţii, scheme mentale aberante, atitudini greşite, etc.

Accesul la o stare superioară de conştiinţă presupune prin urmare eliberarea de legăturile create în planul din care vrem să ieşim şi totodată presupune efortul conştient de a susţine noul nivel vibraţional. O sursă aproape continuă a legăturilor noastre generatoare de condiţionări şi suferinţe o reprezintă ataşamentele pe care structura personalităţii le-a fortificat în timp.

De-a lungul multor ani de consiliere spirituală am realizat că nu este suficientă dorinţa de transformare. Mulţi ”doresc” să se transforme. Dar ei nu înţeleg mecanismul prin care are loc o reală transformare spirituală.

Orice sistem viu tinde să evolueze către o stare superioară de existenţă. Este o lege naturală. În cazul naturii umane parametrul lăuntric care trebuie urmărit într-un proces autentic de transformare este starea internă (cu toate reflexiile ei în plan fizic, energetic, psihic, mental şi spiritual). Aceasta presupune mai multă conştienţă, mai multă participare, mai multă responsabilitate. Şi nu în ultimul rând presupune să învăţăm să ne dezvăţăm şi să lăsăm de-o parte ceea ce nu era bun şi să învăţăm o metodă eficientă de transformare pe care să o punem în practică pentru a ne stabiliza pe noul nivel. Înseamnă să depunem chiar eforturi, devenind cât mai motivaţi pentru a fi mai conştienţi. 

Multe dintre persoanele venite să solicite o ghidare sau o consultanţă pe un anumit domeniu, după ce află şi chiar înţeleg raţional şi se deschid intuitiv către noua perspectivă evolutivă tind după un timp, să rămână blocate între ”două lumi”: lumea veche, pe care trebuie s-o ”părăsească” (întrucât le producea suferinţă – vorbesc metaforic – nu este cazul să se înţeleagă că trebuiau să părăsească sau să plece din lume) şi lumea nouă în care le este frică să intre pentru a o explora. Ei chiar realizează că nu mai pot rămâne la fel, că este stringent necesar să facă ceva, dar,  pe de altă parte, încă nu sunt capabili să susţină procesul, deoarece de cele mai multe ori nu sunt dispuşi să orienteze resursele adecvate spre a produce o restructurare din interior. A rupe cu unele mentalităţi care au fortificat ataşamente este dificil fără a avea o metodă. O metodă aplicată sistematic poate conduce evident la rezultate.  Dar fără o metodologie a transformării, fără asumare şi fără disciplină interioară, nimic nu este de durată. Mulţi cred că dacă au citit câteva lucrări spirituale se produce o imediată transformare în bine. Da, poate suntem inspiraţi o perioadă de timp, dar fără a depune chiar noi eforturi în direcţia respectivă, nu se poate obţine o transformare benefică şi de durată.

Mulţi sunt atraşi de ideea de a deveni mai „conştienţi”, dar în acelaşi timp, găsesc puţin înfricoşător exersarea acestui lucru pentru că el înseamnă să ne asumăm responsabilitatea pentru noi înşine în ceea ce priveşte întregul registru existenţial, sau cel puţin, a unei părţi din el pe care dorim să o transformăm în bine: sănătatea, cariera şi comportamentele noastre, relaţiile şi idealurile noastre, reacţiile şi modul nostru de a gândi şi comunica. Cu alte cuvinte, înseamnă să ne asumăm conştient propria evoluţie. Odată ce ne-am asumat responsabilitatea, chiar şi numai pentru un singur aspect din viaţa noastră, nu mai putem folosi raţionamentele, prejudecăţile, convenţiile şi mentalităţile de grup pentru a ne scuza conduita. 

Folosesc uneori un model metaforic. Un balon plin cu gaz ar putea să se înalţe uşor şi să zboare dacă nu ar fi legat de pământ. Evoluţia spirituală presupune să vrei să zbori şi totodată să ai puterea să tai ceea ce te ţine legat şi condiţionat. Şi apoi să te menţii la înălţime bucurându-te de noul orizont.

Transformarea spirituală înseamnă a accepta să te plasezi şi să rămâi mereu în faţa propriei conştiinţe de sine, ca într-o oglindă chiar şi dacă, la un moment dat, nu ne place ceea ce reflectă oglinda. 

UNELE PRINCIPII ŞI METODE PENTRU DINAMIZAREA LUI SAHASRARA – AL ŞAPTELEA CENTRU ENERGETIC

Deşi multe dintre aceste principii vizează integrarea practică a unor procedee yoghine am considerat necesar să le prezint.

Ideea de spiritualitate şi evoluţie sună foarte frumos dar să nu uităm că dincolo de tot ceea ce constituie informaţie sau sursă de cunoaştere este responsabilitatea fiecăruia să creeze condiţiile de a trece de la o dimensiune teoretică adeseori sterilă, intelectual-speculativă, la o abordare practică care să determine o recentrare şi o orientare cât mai fermă a conştiinţei către ceea ce noi suntem în realitatea naturii noastre profunde. Procesul autentic al cunoaşterii de sine presupune în primul rând practica, căci numai aşa, cunoaşterea poate deveni REVELATOARE. 

DESPRE CONDIŢIONAREA PRIN ATAŞAMENT FAŢĂ DE O IDEE

Fiecare dintre noi am primit poate cel puţin câteva răspunsuri profunde în viaţă. Dar dacă ne amintim cum au apărut acestea trebuie să recunoaştem că NOI – fiecare în parte – ATUNCI am fost cei care  au pus întrebarea potrivită sau, mai bine spus, ne aflam deja pe direcţia răspunsului. De exemplu: faptul că suferim rămânând ataşaţi de trecut va continua până la momentul când ne vom întreba foarte sinceri DE CE SUFĂR ACUM? CINE sau CE PARTE DIN MINE ESTE CEA CARE ACUM SUFERĂ ? Aceste întrebări deschid un spaţiu nou: cel al posibilităţii de a deveni mai conştient. Conştienţa va aduce înţelegere, detaşare, împăcare. În lipsa ei, va exista doar o minte amprentată de suferinţă prin ataşamentul generat de  situaţii, experienţe, frici, etc. Întotdeauna, de noi depinde aflarea  răspunsului şi momentul la care se produce acesta.

SAHASRARA – REVĂRSARE DE ”SUS” ŞI INTEGRARE UNITARĂ A CEEA CE ESTE ”JOS”

Mulţi dintre noi intuim că există ceva mai sus, mai înalt, mai pur din care parcă se revarsă în fiinţă lumină, graţie, frumuseţe, alinare, iubire. Sahasrara – centrul coronarian este cel a cărui trezire conduce gradat către descoperirea acestui ”cer” al conştiinţei de sine. Atunci când se produce această trezire, tot ceea ce este aici pe Pământ este reintegrat firesc într-o viziune luminoasă şi pură care transfigurează şi înnobilează totul. Caracteristica acestei treziri este conştiinţa unităţii fiinţei cu ceea ce o înconjoară.