Graba strica treaba in abordarea meditatiei

În această prezentare subliniez importanta unei pregătiri prealabile pentru o abordare eficientă și binefăcătoare a meditației. Mulți au așteptări de la practicile meditative dar ele sunt disproporționat de mari în raport cu posibilitățile lor actuale de autocontrol asupra corpului, senzațiilor, stărilor psiho-mentale, etc. Desigur că meditația produce o mulțime de efecte binefăcătoare dar acestea nu se vor ”lăsa” așteptate numai pentru cei care își asumă cu responsabilitate o pregătire a corpului, a structurii energetice precum și a celei psiho-mentale.  Să nu uităm că meditația (Dhyana)  este cea de-a șaptea etapă a sistemului yoga. Folosesc asemănarea abordării meditației cu modul în care ar trebui să ne pregătim pentru a explora în condiții sigure o peșteră (de exemplu) pentru că cele două situații prezintă multe similitudini. Până la urmă, rezultatul, indiferent de ceea ce faci, depinde de gradul de pregătire și de experiența acumulată. Niciodată graba și abordarea superficială nu au condus către succes, ci dimpotrivă.

DESPRE CONŞTIINŢĂ ŞI DECONDIŢIONAREA FAŢĂ DE MINTE ŞI SIMŢURI

Subiectul este esenţial dar există o dificultate majoră. Abordarea sa teoretică, discursivă poate să ofere minţii doar nişte reprezentări mai mult sau mai puţin clare. Este ca atunci când priveşti o stereogramă (o imagine compusă pe calculator care privită într-un anume mod îţi revelează aspectul tridimensional al unei realităţi). Dificultatea de a percepe corect imaginea reală tridimensională provine de la modul eronat de a privi pe care l-am fortificat în timp tocmai pentru a putea obţine acurateţe în actul percepţiei obişnuite de zi cu zi . Privim deci focalizat. Pentru a percepe însă stereograma trebuie privit în alt mod şi anume defocalizat adică exact în modul care nu ne ajută aparent în viaţa de zi cu zi. Şi totuşi, momentul desluşirii semnificaţiei obiectului tridimensional dintr-o stereogramă este un moment de descoperire, de bucurie a recunoaşterii unei realităţi care până acum ne era ocultată de …o imagine bidimensională ”fără sens”.  

Acest exemplu este sugestiv şi prin prisma aspectului său oarecum …inefabil. Căci momentul desluşirii este un moment ”Evrika”, de mare intensitate. Ca şi cum deodată s-a făcut lumină, vezi, înţelegi şi simultan te bucuri ceea ce vezi. Apoi ceea ce ai de făcut este să te menţii în genul acesta de atitudine perceptivă, pentru a putea explora liber şi fericit întreaga imagine 3D. Uşor de zis dar mai greu de făcut, pentru că nu suntem suficient de obişnuiţi cu modul acesta de a privi …spre a vedea tridimensional o imagine bidimensională.

Iată aici un exemplu:

Cine ar putea crede că aici este este un lacăt?

lacat

sau aici simbolul YIN – YANG al tradiţiei taoiste? 

YIN YANG

Aşa este şi cu starea de ”a fi” – pur şi simplu – decondiţionat faţă de mintea care, prin mecanismele ei reflexe specifice, supraimpune şi proiectează peste acest ”fond” al realităţii conştiinţei (văzută ca substrat unitar al Universului), micile fragmente perceptive filtrate de umilele simturi cu care mintea lucrează. Când vedem ”în parte” este ocultată viziunea întregului şi implicit bucuria recunoaşterii realităţii unitare a TOT-ului nu poate să apară. 

Relitatea conştiinţei de Sine nu este doar ceea ce mintea percepe ca reflexie ajutată sau nu de simţuri. Nu este deloc acelaşi lucru a vorbi sau a aborda la modul discursiv, intelectual un subiect (cum este acesta: conştiinţa) cu experienţa trăită ca realitate.

Ştiinţa, cultura pot ajuta la crearea unor reprezentari mentale, dar numai experienţa în sine, obţinută ca stare de a fi (unificat şi conştient simultan de aceasta), poate face diferenţa. Din această cauză încurajez abordarea unor modalităţi spirituale eficiente de transformare interioare cum ar fi meditaţia prin care se poate produce gradata recunoaştere a realităţii care noi suntem. Prin practica spirituală creem condiţiile favorabile unui proces de unificare şi integrare a acestei „Totalităţi conştiente” care este însăşi fiinţa noastră. Practicând yoga devenim Yoga – unitate reflectată în interior şi în exterior. Să ne amintim cât de frumos spunea Theillard de Chardin: “nu suntem fiinte umane care trăiesc o experientă spirituală, ci fiinţe spirituale care trăiesc o experienţă umană”

Când încercăm să cunoaştem ceva, să înţelegem, să percepem şi să acţionăm, mai ales mintea cuplează prin diferitele ei mecanisme. Dar aceasta nu înseamnă că ”substratul” de fond – Conştiinţa martor – Văzătorul – Subiectul Ultim – Sinele  nu este acolo. EL este o prezenţă pură mereu ”tăcută”, necondiţionată de nici o cunoaştere, înţelegere, percepţie, senzaţie sau acţiune, pe care am putea-o noi crede semnificativă pentru obiectivarea sa.  

În cele două clipuri de mai jos sunt prezentate câteva aspecte legate de conştiinţă şi sunt oferite câteva repere şi exemple analogice prin care să ne reprezentăm posibilitatea decondiţionării faţă de minte.

DESPRE CONTROLUL ŞI INTERIORIZAREA SIMŢURILOR ÎN MEDITAŢIE

Invata sa te interiorizeziVorbeam în clipul anterior despre unele obstacole în meditaţie şi cum sunt explicate din perspectiva activităţii cerebrale. În clipul de astăzi vă arăt cum putem creşte capacitatea de concentrare şi eficienţa meditaţiei.

Din păcate, deşi există un interes din ce în ce mai mare cu privire la spiritualitate, tehnici de transformare şi dezvoltare personală, autocontrol mental şi nu în ultimul rând asupra practicilor meditative şi a sistemului Yoga, puţini sunt cei dispuşi să-şi însuşească o metodologie eficientă şi să abordeze în mod mai riguros practica spirituală.

Reamintesc că toate aceste prezentări au fost solicitate pe de-o parte, de cei care au participat la unele conferinţe, seminarii sau cursuri de yoga desfăşurate în cadrul Centrului de Yoga şi Meditaţie Kamala (ca materiale de rememorare) şi, pe de altă parte, de cei plecaţi din ţară sau de către cei ce au solicitat de-a lungul timpului accesul la anumite materiale pe blogul personal sau pe site-ul centrului.

În cadrul dialogurilor, atunci când îi întreb pe oameni care sunt obstacolele cu care se confruntă în practica spirituală şi mai specific în meditaţie, mulţi spun că sunt încă nemulţumiţi de mintea lor. Mintea lor este cea care, spun ei, ”le creează probleme”. Au dificultăţi în a-şi controla mintea, a şi-o disciplina, a o concentra, a o linişti şi pacifica, etc.

Şi totuşi, mintea este totodată şi marele dar. Este foarte interesant să constatăm că mintea, prin natura şi activitatea ei prezintă această ambivalenţă: când cel mai bun aliat şi prieten, când cel mai mare obstacol sau inamic.

Nu o să zăbovesc acum asupra caracteristicilor minunate ale minţii şi naturii umane. Am făcut-o deja cu alte ocazii. O să subliniez însă unele cauze care fac ca mintea noastră să nu ne ”mulţumească”.

Dacă ne amintim doar de faptul că mintea este o suprafaţă de reflexie şi proiecţie a ceea ce a fost perceput şi receptat de la cele cinci canale senzoriale ne-ar fi mai uşor să înţelegem propriile ei dificultăţi în ceea ce priveşte gestionarea tuturor stimulilor, percepţiilor şi informaţiilor care îi parvin simultan din universul exterior şi interior.

Una dintre caracteristicile fundamentale ale unei minţi obişnuite este ”mişcarea”. Caracterul dinamic şi mereu schimbător al minţii se datorează unui flux permanent de gândire. O mare parte a acestui flux automat de stimuli şi informaţie se datorează modului în care funcţionează acest substrat senzorial al minţii numit ”manas”.

Tradiţia yoghină explică foarte precis modul în care este structurat ceea ce noi numim ”mentalul”, arată funcţionarea pe diferitele sale niveluri şi propune totodată o manieră etapizată de abordare a unor tehnici specifice prin care ”mentalul” poate fi ”disciplinat”.

Una dintre aceste etape, clar definită în manualele şi tratatele fundamentale de Yoga, o reprezintă Pratyahara – interiorizarea simţurilor sau capacitatea de abstragere a simţurilor de la „obiectele” lor.

Din păcate, din dorinţa de a accede mai repede la stările superioare de conştiinţă promise de practica meditaţiei, foarte mulţi adepţi precum şi majoritatea începătorilor trec peste această etapă şi dificultăţile cu care se confruntă ulterior se datorează în mare măsură lipsei de experienţă şi incapacităţii de a ”gestiona” realmente acest palier al minţii senzoriale.

În această expunere am intenţionat să clarific astfel câteva aspecte legate de această etapă importantă a practicii spirituale. 

ACTIVITATEA CEREBRALA ŞI UNELE OBSTACOLE ÎN MEDITAŢIE

Aici este un extras dintr-o prezentare susţinută în cadrul retragerii de meditaţie pentru revelarea Sinelui care s-a desfăşurat la Centrul de Yoga şi Meditatie KAMALA acum câteva luni. Continui să prezint despre mecanismele minţii în meditaţie (întrucât am remarcat un mai mare interes) şi abordez unele aspecte legate de activitatea cerebrală caracterizată de ritmuri specifice. Din această perspectivă va apare mai clar natura şi cauzele obstacolelor din timpul meditaţiei. Totodată sunt oferite şi unele sugestii practice pentru a le depăşi.

 Meditaţia a fost asemănată adeseori cu o călătorie spre descoperirea de sine.  Ea este o experienţă a cunoaşterii directe a propriei interiorităţi: spaţiul vast al conştiinţei. Este o călătorie care are mereu o destinaţie, iar atunci când vorbim despre meditaţia de revelare a Sinelui, aceasta în mod evident vizează Centrul esenţial – Inima Spirituală.  

Mai ales pentru căutătorii spirituali aflaţi la început, experienţa meditativă are mult de-a face cu un nivel al aşteptării rezultatului. De multe ori însă, rezultatele continuă …să se lase aşteptate. Există uneori decepţii şi frustrări care pot duce chiar la abandonul practicii meditative. Şi toate acestea se produc pentru că nu este înţeles mecanismul minţii în meditaţie. Sper să înţelegeţi că ne stă în putinţă să acţionăm adecvat în momentul confruntării inerente cu unele obstacole în meditaţie.

TEHNICI DE TRANSFORMARE: TEHNICA MEDITATIVA DE LINISTIRE A MINTII

Linistea mintii in posturaAceastă tehnică meditativă se potriveşte foarte mult celor care doresc să înveţe o metodă pregătitoare care să-i ajute să-şi liniştească mintea. În plus, cu ajutorul ei putem cuantifica şi unele efecte cum ar fi creşterea focalizării mentale numai asupra unui proces (în cazul de faţă este vorba de procesul respirator), creşterea acuităţii mentale în percepţia diferitelor stări şi gânduri care pot apare, obiectivarea clară a stării de agitaţie sau inerţie mentală şi.

Protocolul foarte clar al acestei tehnici o face uşor de abordat pentru cei începători, iar pentru cei avansaţi în practica meditaţiei ea poate fi integrată în faza de început pentru a favoriza foarte rapid pacificarea minţii.

În introducere vom arăta şi unele aspecte legate de natura şi activitatea minţii.

Iată în continuare despre ce este vorba:

ROLUL MINŢII CONŞTIENTE ŞI SUBCONŞTIENTE ÎN PROCESUL RECUNOAŞTERII DE SINE – Ep. 2

Iată aici continuarea temei pe care v-am propus-o în clipul trecut cu privire la minte şi la rolul acesteia în procesul evoluţiei conştiente care să culmine cu revelarea completă de sine.

Aşa cum aminteam şi cu alte ocazii, procesul cunoaşterii de sine nu se limitează doar la zona de suprafaţă ce se arată simţurilor şi minţii noastre aşa zis obişnuite. Căutătorul spiritual dezvoltă mai mult decât ceilalţi, datorită unei practici consecvente, abilitatea de a controla şi de a folosi structurile superioare ale minţii sale pentru a se orienta din ce în în ce mai bine atât în ceea ce numim generic ca fiind spaţiul interior al conştiinţei cât şi în dimensiunea exterioară a vieţii trăită în lume printre ceilalţi semeni ai săi. 

Aş putea spune că succesul unei căutări interioare menite să ducă sufletul uman către perfecţiune şi împlinire este obţinut dacă pe de-o parte, înaintăm acţionând cu voinţă şi susţinuţi de cunoaştere  spre trezirea tuturor resurselor interioare şi pe de altă parte, dacă reuşim, având de acum la dispoziţie aceste resurse superioare, să le folosim spre a contracara şi depăşi ceea ce înainte ne ţinea în loc sau ne bloca; cu alte cuvinte, ne condiţiona într-un mod nefast propria existenţă. 

Pentru cei interesaţi de metoda dinamizării binefăcătoare a subconştientului găsiţi aici principalele direcţii şi principii de acţiune.

Ştiu că maniera de a vă prezenta aceste aspecte în videoclipuri poate părea dificilă pentru toţi cei care se grăbesc. Dar însăşi procesul de auto-cunoaştere cere timp şi sinceritate. Ştiu că este mai uşor să citeşti rapid câteva rânduri şi să răsfoieşti câteva postări pe ici pe colo. Feedback-ul primit de la mulţi este suficient de încurajator pentru a continua să prezint unele aspecte spirituale în acest mod. Vă mulţumesc pentru înţelegere.