AFORISME DESPRE INTELEPCIUNE


AFORISME ALE INTELEPCIUNII

***Libertatea este legea esenţială a Fiinţei în unitatea ei nelimitată, ea este tainicul şi nebănuitul stăpîn al Naturii. Servitutea este expresia legii iubirii în Fiinţa care se supune din proprie voinţă spre a servi jocul formelor ei în diversitate. (Sri Aurobindo)

***Ne construim în imaginaţie deşarte idealuri, splendide edificii sau reprezentări ireale de vis ce în cele din urmă se risipesc şi nu lasă nimic sublim în urma lor. (Subhapatti)

***Sînteţi spirite nemuritoare omnişciente, spirite deja libere, atotputernice, binecuvîntate şi eterne. Nu sînteţi în esenţă nici materie, nici corp. Nu voi sînteţi robii materiei, ci materia este servitorul vostru. (Swami Vivekananda)

***O femeie profund elevată care caută spre orice bărbat, cu excepţia iubitului ei, ca spre un copil şi se poartă cu o afecţiune maternă, întocmai ca o mamă, cu orice bărbat, va exercita prin puritatea ei, o asemenea putere de fascinaţie asupra oricărui om, încît – doar dacă acesta nu este prea brutal şi grosolan – el va simţi atmosfera de vrajă euforică a prezenţei ei, de fiecare dată cînd se va găsi în imediata ei apropiere. (Swami Vivekananda)

***Prin penibila sterilitate a lipsei de roade şi monotonia înnebunitoare a liniştii perfecte, Natura ne arată clar că ceea ce vrea de la noi este jocul spontan al activităţilor pe solida bază a odihnei. Divinul este mereu activ fără a fi obosit niciodată. (Sri Aurobindo)

***Singură realizarea-de-sine (SUPREMUL ATMAN) este naştere adevărată. (Ramana Maharishi)

***Prin chin şi suferinţă reaminteşte Natura sufletului neluminat că plăcerile efemere de care se bucură sînt doar fărîmiturile de la ospăţul adevăratei fericiri a existenţei cosmice, infinite şi eterne prin iluminare. (Sri Aurobindo)

***Cînd luna e plină – ea va începe să descrească. (China)

***Corpul sau materia sînt expresii tangibile ale Naturii. Scopul nostru fundamental este de a le stăpîni pe deplin şi de a face din ele instrumente prin care să se întrupeze şi să se exprime Sinele Suprem sau Divinul din noi. (Yesudian)

***Se numeşte natură mulţimea formelor corporale ce îngrădesc şi protejează parcă de tangenţa cu spiritualul; totuşi, prin fiecare formă se manifestă modul particular de acţiune şi reflectare al Spiritualului. (Dsuang Dai)

***Omul, deşi este îngrădit de limitele existenţei sale fizice, în acelaşi timp, în adîncurile fiinţei sale, tînjeşte nostalgic după libertatea spiritului său nelimitat şi după beatitudinea sufletului său nemuritor. (Sri Aurobindo)

***Neliniştea, neodihna şi epuizarea de timpuriu atît a fiinţei noastre active cît şi a instrumentelor sale sînt semnele Naturii prin care ni se arată că liniştea este fundamentul nostru adevărat şi tulburarea – o boală a sufletului. (Sri Aurobindo)

***”Iubeşte pe aproapele tău ca pe tine însuţi” căci orice om este propria ta imagine într-o anumită ipostază. Tu eşti Sinele Suprem – TAT TWAM ASI. (E. Haich)

***Nici Dumnezeu nu va înceta să se aplece asupra Naturii, nici omul să tindă către Dumnezeu. Aceasta este relaţia eternă dintre finit şi infinit. Şi chiar cînd, la prima impresie, par să-şi întoarcă spatele, este doar pentru a se reîntîlni la un nivel mai profund. (Sri Aurobindo)

***Scopul esenţial trebuie să fie stăpînirea perfectă a Naturii şi nimic altceva. Trebuie să ajungem să fim stăpînii Naturii noastre şi nu doar sclavii ei. (Swami Vivekananda)

***Viaţa omului dă în fruct, dar arareori se atîrnă de o ramură – aşa de vesel şi frumos ca un măr. (Goethe)

***Animalul este om, deşi se îmbracă în blană şi merge de-a buşilea. Viermele este de asemenea om, el scormoneşte şi se tîrăşte spre inferioritatea umanităţii sale. Chiar formele aparent nediferenţiate ale materiei sînt corpuri incipiente de om. Toate aceste manifestări sînt om. (Sri Aurobindo)

***Chiar dacă cărţile şi operele scrise reflectă o mare cantitate de cunoaştere, adevărata înţelepciune poate veni numai din SINELE nostru SUPREM. (Yesudian)

***Nefericit, inutil şi părăginit este pămîntul nelucrat îndelung timp. Ca o femeie frumoasă ce se complace să rămînă în inerţie multă vreme. Acţionează cu dragoste prin forţa spiritului asupra corpului tău – care este bucăţica ta de pămînt – şi el îţi va dărui, drept rod, copilul divin: conştiinţa de sine în Sinele Divin revelat. (E. Haich)

***Mama este o binecuvîntare şi un sprijin pentru orice om aflat la ananghie. Cine are o mamă, are un protector puternic, cine n-o are este lipsit de protecţia ei fără egal. (Mahabharata)

***Cu adevărat binecuvîntat şi fericit este omul a cărui femeie este mereu pentru el (graţie transfigurării) întruchiparea Mamei Divine. (Swami Vivekananda)

***Natura nu aşteaptă decît să fie descoperită, îmblînzită, înţeleasă şi pusă la lucru. Doar cînd simţurile sînt pe deplin ţinute în frîu întocmai ca nişte cai nărăvaşi complet dresaţi, doar atunci posibilităţile latente infinite ale omului se manifestă şi înfloresc plenar. Pînă atunci el nu face decît să se tîrască precum un vierme. (Yesudian)

***Nimic în om nu trebuie ţinut aşa de perfect strîns în frîu ca imaginaţia – cea mai minunată şi totodată cea mai periculoasă dintre toate darurile minţii omeneşti. (Herder)

***Acolo unde femeile trăiesc în chin şi supărare, comunitatea se degradează şi se destramă curînd. Acolo unde femeile sînt fericite, comunitatea prosperă, căci armonia este mereu prezentă. (China)

***Ceea ce nu laşi liber nu va creşte niciodată frumos şi puternic. Daţi omului lumina libertăţii. Este singura condiţie a creşterii naturale echilibrate. (Swami Vivekananda)

***Unificarea este marele secret teribil al Naturii. Unificarea determină toate lucrurile şi fenomenele. Cu cît o fiinţă se apropie mai mult de unitate, cu atît mai rapidă şi mai perfectă va fi creşterea ei. Acesta este un lucru lesne de înţeles pentru oricine poate să realizeze efectiv, prin experienţă, această taină. (Eckartshansen)