CUVINTE DIN LUMINA – Nestemate ale misticii crestine -Ep.2

MONSENIORUL GHIKA

Motto: ” Există oare lucruri mari şi mici atunci când faci totul din iubire pentru Dumnezeu şi numai pentru El?”

Un suflet de foc. Astfel a fost simţit Monseniorul Ghika de contemporanii săi. Născut în ziua de Crăciun a anului 1873 la Constantinopol, Vladimir Ghika este descendent dintr-o familie greco-bizantină care a dat numeroase personalităţi în domeniul diplomatic şi artistic. El a fost încă din tinereţe în serviciul celor sărmani; a fost un erou al acţiunilor caritabile; era preot şi despre felul în care participa la serviciile religioase pe care le ţinea se spunea: “un preot bun îşi zice bine slujba; un preot fervent o trăieşte; dar abatele Ghika o murea”. Avea capacitatea extraordinară de a vedea prezenţa lui Dumnezeu peste tot şi de a urmări să facă şi pe alţii s-o simtă. El se dăruia acestui Dumnezeu prezent în toate, şi de aici credinţa sa în necesitatea unei rugăciuni permanente. Numai astfel se ajunge la o prezenţă familiară a lui Dumnezeu şi numai prin experienţa trăită şi prin dragostea fără sfârşit pentru Dumnezeu se învaţă drumul către binele săvârşit permanent. O mare parte a vieţii sale a dăruit-o acţiunilor de binefacere în favoarea săracilor, bolnavilor, victimelor, oropsiţilor soartei pentru a le alina suferinţele trupeşti şi sufleteşti.

Pentru aceasta, el nu s-a sustras de la nici un sacrificiu şi nu a refuzat nici un ajutor, mobilizând toate resursele materiale şi financiare de care dispunea, depăşind cu stoicism şi speranţă toate dificultăţile. Sfinţenia lui era făcută din eroismul virtuţilor, exemplu viu adus creştinilor, o sfinţenie de zi cu zi, aceea a carităţii trăite, a credinţei supuse tuturor probelor, a acceptării premeditate a suferinţelor de care natura umană se teme, al încrederii în harul divin pentru a le îndura, când ceasul încercării a sosit. Orice om pe care-l întâlnea Monseniorul Ghika, pe stradă, într-un salon, la patul unde era ţintuit de boală, în faţa morţii iminente, devenea aproapele său. Această voinţă de a se substitui altuia care suferă, acest ecran pe care-l făcea din sine însuşi, plasându-se între răul iminent şi cel care urma să-i fie victimă, constituie acte religioase izvorâte dintr-o inimă plină de dragoste. În prezenţa lui aveai impresia că te-ai apropiat de sfinţenie; întreaga sa fiinţă impregnată de o imensă bunătate trăda o disponibilitate continuă: “- Nu uitaţi, spunea el, că zilele cele mai frumoase nu sunt la fel de frumoase pentru toţi.”

Monseniorul Ghika a fost un apostol. Ardea de dorinţa de a aduce mărturie. El voia să răspândească lumina pe care o primise şi harul în care trăia. Participanţii la slujba sa religioasă erau străbătuţi de intensitatea rugăciunii care se înălţa de pe buzele preotului; ei aveau cu adevărat conştiinţa că Dumnezeu cobora acolo în timpul slujbei. Monseniorul Ghika semăna cu sfinţii din iconografia bizantină: figură austeră, înalt spiritualizată, în care amprentele vieţii obişnuite s-au stins pentru ca figura lui să restituie doar lumina adâncă din care s-a hrănit. Era frumos, de o mare distincţie, atitudinile şi gesturile sale erau totdeauna pline de nobleţe şi armonie la modul cel mai natural. O privire care pătrundea până-n străfundul sufletului interlocutorilor, o privire plină de bunătate, de gingăşie, de tandreţe, de afecţiune îi lumina faţa încadrată de o mare barbă albă. Avea o sensibilitate delicată, bunătate, devotament fără limite pentru toţi, gingăşie cu rafinamente de neuitat.

Viaţa lui plină de contradicţii, tentaţii şi înfrângeri ale tentaţiilor, de împătimită devoţiune şi reculegere spirituală constituie o mărturie a acţiunii lui Dumnezeu în lume.

Chiar sfârşitul vieţii sale, trăind în România anilor 1950, a fost un sacrificiu din iubire; deşi a fost avertizat de pericolul de a fi arestat, el a preferat să rămână în ţară pentru a se afla alături de fraţii săi, urmărind să le atenueze spaima. Arestat în 1952, parcurge un an de interogatorii, torturi, umilinţe. Tribunalul Militar înscenează un proces la care pedepsele erau dinainte stabilite de securitate. Martori oculari relatează de la proces: “Monseniorul Ghika era în sutană, fără guler. Nu avea cămaşă. Cu barba şi părul său alb părea un profet ieşit din mormânt. Întreaga asistenţă era pietrificată.”

A murit la Jilava într-o celulă comună (peste 40 de deţinuţi); ceilalţi vorbeau despre el ca despre un sfânt; cel care a zăcut ultimele zile ale vieţii la infirmeria închisorii, sleit de puteri, dar cu ochii vii, iluminaţi de o flacără lăuntrică şi de o credinţă mai presus de umilinţele zilnice la care fusese supus, era un prinţ prin naştere, dar mai cu seamă prin sufletul său.

Dăruit cu totul în acţiuni plăcute lui Dumnezeu, răspunzând oricărui apel de ajutor printr-un spirit de sacrificiu excepţional, Monseniorul Ghika a avut prea puţin timp pentru a lăsa mărturii scrise; redăm în continuare câteva cugetări ale acestui “suflet de foc”.

Cuvinte din lumina

 • Pentru cel care îl vede pe Dumnezeu departe, aproapele nu va fi niciodată aproape; pentru cel care nu vede aproapele destul de aproape, Dumnezeu va rămâne totdeauna departe.
 • X
 • Progresul sufletului constă în a face din dragoste ceea ce ar trebui făcut din datorie.
 • X
 • Dacă ştii să pui pe Dumnezeu în tot ceea ce faci, Îl vei regăsi în tot ceea ce ţi se petrece.
 • X
 • Pentru a fi perfect trebuie ca rugăciunile tale să devină veritabile acţiuni şi acţiunile veritabile rugăciuni.
 • X
 • Cerul întreg este drumul aripilor.
 • X
 • Rugăciunea ta trebuie să circule în totul, ascunsă, puternică şi vie, precum sângele.
 • X
 • Florile ajung să parfumeze până şi mâinile celui care le striveşte.
 • X
 • Dacă tu îl cauţi pe Dumnezeu, este pentru că Dumnezeu te-a căutat; şi nu te mira dacă, Dumnezeu fiind, El te găseşte înainte ca tu să-L fi găsit.
 • X
 • Un nume pentru Dumnezeu: Cel care nu uită.
 • X
 • Ziua nu este cu adevărat zi, dacă nu ai amintirea stelelor, iar noaptea nu este cu adevărat noapte, dacă nu-ţi aminteşti soarele.
 • X
 • Anumite flori nu cresc decât acolo unde au căzut lacrimi.
 • X
 • Smerenia, care aşează lucrurile la scara lui Dumnezeu, este de asemenea scara care ne permite să urcăm la Dumnezeu.
 • X
 • Suntem, chiar şi în imperfecţiunile noastre, o dovadă a lui Dumnezeu.
 • X
 • În pofida aparenţelor, nimic din ceea ce este nu se contrazice; totul se completează.
 • X
 • La drept vorbind, Dumnezeu nu prevede nimic. El vede, iar noi suntem cei care vedem cu întârziere.
 • X
 • Preceptele lui Dumnezeu apasă pe umerii noştri, dar e o greutate de aripi.
 • X
 • Curajul este, şi el, o singurătate.
 • X
 • Doamne, binecuvântează-mă cu mâna şi din inima săracilor tăi!
 • Doamne, susţine-mă în privirea săracilor tăi!
 • Doamne, primeşte-mă într-o zi în compania săracilor tăi!
 • X
 • Cel care se despoaie pentru ceilalţi, se îmbracă cu Cristos.
 • X
 • Nimic nu ni-L apropie mai mult pe Dumnezeu decât aproapele.
 • X
 • Să nu uiţi niciodată că cele mai frumoase zile nu sunt niciodată frumoase pentru toţi!
 • X
 • Când fratele tău te obideşte pe nedrept, ar trebui să suferi mai mult pentru el decât pentru tine.
 • X
 • Ieşi în întâmpinarea celui ce te evită, dăruieşte celui care nu-ţi cere, iubeşte-l pe cel care te respinge.
 • X
 • A consola este putinţa noastră de a da celuilalt ceva care să fie mai adevărat decât durerea sa. A consola înseamnă să-l faci pe deznădăjduit să trăiască în speranţă. A consola înseamnă a permite celui ce suferă să vadă în noi iubirea lui Dumnezeu pentru el.
 • X
 • Universul devine mai sărac prin uitarea rugăciunii.  Să ne trăim rugăciunea şi să ne rugăm viaţa.
 • X
 • Simţim adesea nevoia să ne rugăm chiar în picioare fiind şi să gândim în genunchi.
 • X
 • Setea rădăcinilor este mai mare decât setea frunzelor.
 • X
 • Nu trebuie să ne mirăm, nici să ne plângem de nerecunoştinţa semenilor. Recunoştinţa este mai rară decât binefacerea şi mai presus de ea.
 • X
 • Când cineva ne dovedeşte recunoştinţa el ne dăruieşte mai mult decât i-am dat.
 • X
 • Cel ce nu ştie să respecte, nu va învăţa nici să se sacrifice.
 • X
 • Începi să devii om doar atunci când ai învăţat să-ţi comanzi tu însuţi ca şi cum ai fi altul, şi când, mai bine chiar decât altul, ai învăţat să asculţi tu însuţi de tine.
 • X
 • Printre cei ce se declară creştini, sunt prea mulţi care în loc să-L servească pe Dumnezeu, vor mai curând să se servească de El.
 • X
 • Mâinile celor care trudesc văd mai bine decât ochii celor care dorm.
 • X
 • Direcţia îndurării Divine în Eternitate se cheamă viitor.
 • X
 • Cel care iubeşte mai mult este cel care iubeşte mai bine, iar cel care iubeşte mai bine este, într-un fel şi de fapt, cel care iubeşte mai mult.
 • X
 • Biruinţele sufletului lasă în urma lor cuvintele vieţii care vor dăinui.
 • X
 • Singurătatea e bună şi sfântă doar după ce a fost eliberată de Eu.
 • X
 • O ispită a descurajării: „La ce mai pot fi bun?” Răspunsul: „în orice caz, pentru a fi mai bun”.
 • X
 • Poate cel mai bun mijloc de a ne cunoaşte e să ne privim ascultând.
 • X
 • Oricare ar fi întâlnirea providenţială care aşează o trebuinţă în calea noastră, ea este o vizită a lui Dumnezeu care ne apare.
 • X
 • Calcă spre cer e strâmtă, dar e mult mai uşor să nu te abaţi din drum mergând pe o cărare decât pe o câmpie.
 • X
 • Când mergem spre lumină, umbra ne urmează; când ne îndepărtăm de ea, umbra ne precede.
 • X
 • Pentru a fi perfecte, rugăciunile tale trebuie să devină adevărate fapte, iar faptele tale – adevărate rugăciuni.
 • X
 • Inimile curate care îl vor vedea pe Dumnezeu sunt singurele care deja în această lume văd cu adevărat lucrurile acestei lumi.
 • X
 • Sunt sigur de Tine, nu sunt sigur de mine. Singurul meu mod de a fi sigur de mine este să fiu destul de sigur de Tine.
 • X
 • Fie ca rugăciunea ta să circule în toate, ascunsă, puternică şi vie, ca sângele.
 • X
 • Cerul nu face umbră pământului.
 • X
 • Adevărurile sunt crude precum chirurgii.
 • X
 • Nu există noroi care să poată astupa strălucirea iubirii.
 • X
 • Calea spre Paradis are doar lărgimea unei persoane şi înălţimea unei cruci.
 • X
 • Să dorim sfinţenia nu pentru a ne plăcea nouă înşine, ci pentru a plăcea lui Dumnezeu.
 • X
 • Importanţă are nu atât ceea ce facem, ci felul în care facem ceva, nu atât ceea ce ni se întâmplă, cât felul cum întâmpinăm ceea ce ni se întâmplă.
 • X
 • Dacă socoteşti că ţi-ai sfârşit viaţa, înseamnă că nici nu ţi-ai început-o încă.
 • X
 • Nu încerca să faci din tine o capodoperă, ci un instrument al fericirii.
 • X
 • Dumnezeu este singurul care nu uită să iubească nici în mânia sa.
 • X
 • Libertatea creaturilor e un fel de răbdare a Eternităţii.
 • X
 • Faptele de azi nu sunt decât ideile de ieri.
 • X
 • Cel ce-şi aduce aminte de Dumnezeu învaţă să nu uite pe nimeni.
 • X
 • Unele flori cresc numai acolo unde au căzut lacrimi.
 • X
 • Soarelui îi pare oare rău de razele sale?
 • X
 • În ceea ce priveşte iubirea de Dumnezeu, e singura iubire care nu risca să fie oarbă.
 • X
 • Orgoliul cel mai greu de smuls din rădăcini este acela al oamenilor care cred că nu-l au.
 • X
 • Există un om mai sărac decât cel îngâmfat?
 • X
 • A vorbi de rău despre oameni ne deprinde să-L defăimăm pe Dumnezeu.
 • X
 • A ne ignora unii pe alţii e o mare greşeală; a ne ascunde unii de alţii e un mare păcat; a ne despărţi unii pe alţii e o crimă.
 • X
 • Tristeţea privirii noastre în noi şi în jurul nostru: văzând cât de bine se face răul şi cât de rău se face binele.
 • X
 • Există oare lucruri mari şi mici atunci când faci totul din iubire pentru Dumnezeu şi numai pentru El?
 • X
 • Fă cu mărinimie cele mai mici lucruri şi cu umilinţă lucrurile mari.
 • X
 • Orice suflet cu adevărat umil poate să iubească uşor. El şi-a pierdut aproape toate motivele de indiferenţă şi de aversiune.
 • X
 • Numai Dumnezeu poate face ceva cu lacrimile omeneşti fără să le profaneze.
 • X
 • A-L iubi pe Dumnezeu e totodată şi una din modalităţile de a învăţa să nu ne temem de nimic.
 • X
 • Ce ar fi dacă, pe neaşteptate, conştiinţa ta ar începe să vorbească cu voce tare şi în faţa tuturor?
 • X
 • Lumina e tăcută, sunetul nu se vede. Totuşi, numai lumina permite să recunoşti într-o mulţime pe cel care vorbeşte.
 • X
 • A avea pentru sine sau a fi pentru EI? Aceste două întrebări puse retoric şi atât de tranşant cuprind în sine şi definiţiile a două atitudini de viaţă diametral opuse.
 • X
 • E mai grav să nu ai ce oferi cu inima şi mintea decât să ai mâinile goale.
 • X
 • La urma urmei, bunătatea nu e decât forma cea mai subtilă şi cea mai suplă a dreptăţii.
 • X
 • Dacă suferi pe nedrept – mulţumeşte lui Dumnezeu, atât pentru nedreptate cât şi pentru suferinţă… Ai prefera oare să ai de suferit pe bună dreptate?
 • X
 • Cele patru etape:
 • cu Dumnezeu, pentru Dumnezeu, la Dumnezeu, în Dumnezeu.
 • X
 • Nu cum calcă un om pe cale contează, ci cum o parcurge.
 • X
 • Nu mergeţi spre Iubire pe calea ascultării, ci spre ascultare pe calea iubirii.
 • X
 • Nu vom fi niciodată nici judecaţi, nici condamnaţi decât de Iubire, în numele Iubirii şi pe temeiul iubirii noastre.
 • X
 • Adevărata iubire nu vorbeşte despre sine, adevărata iubire este cea care nu are nevoie să fie numită pentru a fi recunoscută.
 • X
 • Nu-L iubim pe Dumnezeu aşa cum se cuvine dacă, iubindu-L, nu ştim să-L facem iubit.
 • X
 • Doamne, dacă îţi cer uneori o dovadă sensibilă a harului tău, n-o fac pentru a fi mai sigur de tine, ci pentru a fi mai sigur de mine.
 • X
 • Poţi tot ce vrei când vrei ceea ce vrea Dumnezeu.
 • X
 • Când nu mai ai nimic de dat, poţi să dăruieşti încă ceva ce-i mai presus de toate: o rugăciune.
 • X
 • Cu cât un drum este mai bun, cu atât mai puţin păstrează urma paşilor ce trec.
 • X
 • Dumnezeu nu se schimbă, dar într-o lume unde totul se schimbă El consimte, la nevoile şi la rugăciunile noastre, să schimbe totul.
 • X
 • Eternitatea înseamnă deja de pe acum timpul prezent.
 • X
 • Nu putem şti dacă suntem vrednici de iubire sau de ură. Ştim doar atât, că, vrednici sau nu, Dumnezeu ne iubeşte.
 • X
 • Oamenii au ştiut să răstignească Cuvântul … Ce fac cu tăcerea lui Dumnezeu?
 • X
 • Tăcerea lui Dumnezeu e, înainte de toate, o tăcere a iubirii …
 • X
 • A fi supus numai lui Dumnezeu… Nu poate exista o libertate mai absolută decât aceasta.
 • X

1 comentariu

 1. Îţi mulţumesc, în primul rând, pt. aducerea aminte a celor atât de încercaţi de Dumnezeu, în IUBIREA lor;şi pt. un exemplu de dăruire princiară a vieţii Monseniorului Ghika celor mulţi, aflaţi în suferinţă.
  Şi-ţi mai mulţumesc pt. că abia acum am aflat sursa unor Nestemate ale misticii creştine, pe care le venerez, pt. Lumina lor.
  Sufeream şi eu, ca mulţi alţii, de „boala” ne-recunoştinţei, în sensul că nu mi se părea important „de la cine primim” un giuvaer, întrucât tot de la Dumnezeu este. Acum nu mai cred asta:cred că este natural şi de bun simţ să recunoaştem CINE a fost dăruit să „sufere” povara preţioasă a menirii de Mesager al Luminii;şi să-i mulţumim prin cuvinte şi, mai ales, prin atitudini şi fapte.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s