DIETA MACROBIOTICA A LUI GEORGE OHSAWA -Episodul 5

MODUL DE VIAŢĂ ÎN PERIOADA REGIMULUI

“Fiecare acţiune pe care o realizăm generează, mai devreme sau mai târziu, efecte asupra trupului şi sufletului nostru. Prin acţiune conştientă ne putem schimba destinul în bine.” Swami Sivananda

Am prezentat anterior principiul ce stă la baza folosirii celor patru cereale în cadrul acestui regim. Prin amplificarea globală a energiei Yang (+) cu ajutorul alimentaţiei, efectele vor putea fi sesizate atât fizic, cât şi psihomental, în modul descris în secţiunea referitoare la Yin şi Yang. În continuare, vom arăta modul în care anumite atitudini şi acţiuni ale noastre pot influenţa într-o măsură foarte mare rezultatele acestui regim.

Rapiditatea efectelor regimului Ohsawa ţine de nivelul energetic de la care plecăm

În cazul anumitor persoane, efecte remarcabile pot fi sesizate deja din primele zile sau după numai o realizare a acestui regim. În alte situaţii efectele apar ceva mai greu, în timp mai îndelungat. Există factori care determină apariţia acestor diferenţe de eficienţă şi care, chiar cu o minimă atenţie, pot fi orientaţi pentru a ne ajuta cât mai mult. Pentru a putea evalua corect eficienţa regimului, trebuie să avem în vedere chiar de la început, nivelul de la care pornim: atât din punct de vedere al vitalităţii, cât şi al energiei Yang de care dispunem. Comparând situaţia iniţială cu starea generală din finalul regimului, putem sesiza cu o precizie destul de mare cât de eficient este regimul pentru noi (pentru a putea estima “cantitatea” de energie Yang necesară în cazul nostru, putem evalua orientativ proporţia calităţilor şi manifestărilor Yin faţă de cele Yang, folosind descrierile din capitolul “Yin şi Yang”).

Pentru acele persoane care pornesc de la un nivel mai ridicat (ca vitalitate, energie Yang etc.), efectele vor fi chiar de la început mult mai evidente decât în cazul acelora care dispun de resurse reduse (ca în cazul celor excesiv Yin sau în situaţiile în care apar chiar afecţiuni organice determinate de exacerbarea energiilor Yin). Gradul de eficienţă a regimului poate fi mult mărit însă chiar în situaţiile în care se porneşte de la o stare mai defavorabilă, mult perturbată (ca în cazul unor boli). Ceea ce avem de făcut este să fim atenţi de data aceasta asupra întregii noastre fiinţe, cuprinzând sentimentele şi atitudinile predominante, activităţile zilnice, căutând să realizăm un proces mai amplu de reechilibrare a energiilor Yin-Yang, care să cuprindă simultan atât latura fizică, cât şi cea interioară (psihică, mentală).

Acţiunea regimului interferează şi este influenţată permanent de atitudinile mentale şi sufleteşti.

Alimentaţia acţionează prin purificarea şi armonizarea fizică şi vitală. Aceste fenomene s

e reflectă gradat, în timp, şi asupra psihicului şi minţii. Dacă din punct de vedere psihic şi mental nu acţionăm în acelaşi sens al purificării şi amplificării energiilor Yang, procesul de armonizare generală se va desfăşura mult mai lent, având în vedere faptul că fiinţa noastră este un întreg, în care corpul, mintea, sentimentele şi trăirile noastre sunt interdependente, acţionând întotdeauna corelat. O acţiune cum este vizionarea timp de câteva ore zilnic a unor emisiuni şi filme la televizor, este de natură să amplifice mult o stare de sensibilitate faţă de scenele intense pe care le vizionăm sau faţă de informaţiile care ne survin în avalanşă; în noi se succed atunci rapid şi adesea necontrolat stările induse de acele secvenţe pe care le urmărim cu mare atenţie. O astfel de atitudine de pasivitate şi acceptare neselectivă a stimulilor vizuali şi auditivi va amplifica energiile psihice de tip Yin, generând în timp scăderea dinamismului, a puterii de autocontrol sau a dorinţei de acţiune, toate aceste fenomene reflectându-se în final, chiar şi fizic, prin “lenevirea” diferitelor funcţii ale organismului. Oricum, este bine să avem în vedere faptul că situaţia în care realizăm acest regim de purificare şi echilibrare a fiinţei, chiar dacă mai realizăm încă acţiuni de natură să îngreuneze amplificarea energiei Yang, este NET SUPERIOARĂ ŞI BENEFICĂ faţă de cea în care realizăm aceleaşi acţiuni, având în plus şi o alimentaţie inadecvată, preponderent Yin, nenaturală şi impură.

Pentru cei ce doresc un maxim de efecte în urma respectării regimului, vom face în continuare câteva precizări referitoare la atitudinile şi acţiunile pe care trebuie să cultivăm, şi ce trebuie să evităm în viaţa de zi cu zi.

TRĂSĂTURI GENERALE ALE STILULUI DE VIAŢĂ

ADOPTAT ÎN REGIMUL OHSAWA

Ritmul de viaţă trebuie să se desfăşoare cât mai regulat. Acest regim este perioada ideală pentru a elimina (unde este cazul) haosul sau risipirea inutilă a resurselor şi capacităţilor noastre în direcţii nepotrivite nouă, inutile momentului de timp în care ne aflăm. Ordonarea gradată a diferitelor domenii ale vieţii va fi realizată simultan cu ordonarea interioară, în planul gândurilor şi al sentimentelor noastre, unde vom putea sesiza în acest mod o clarificare şi o “curăţire” a unor stări de lucruri ce stagnau sau ne incomodau de mai mult timp.

Vom începe acest proces cu stabilirea unor coordonate temporale fixe pe parcursul unei zile: intervalele acordate meselor principale, orele de culcare şi trezire, momentele dedicate practicii spirituale.

În perioada regimului, trebuie să existe o stare de focalizare şi control în ceea ce gândim şi în modul în care acţionăm. Aceasta nu presupune în nici un fel încrâncenare sau retragere de la activităţile necesare, ci o atenţie mult mărită asupra modului în care realizăm aceste acţiuni. La nivelul acţiunilor, amplificarea energiei Yang presupune manifestarea puterii de sinteză, evaluare şi decizie, a lucidităţii, focalizării, atenţiei, a bucuriei şi veseliei. Nu sunt multe persoanele care reuşesc să menţină constant o astfel de stare de atenţie şi concentrare în ceea ce realizează, după cum nu sunt multe (în ziua de azi) persoanele care au o preponderenţă energetică Yang în majoritatea planurilor fiinţei.

Câţiva parametri care ne pot arăta starea de focalizare şi control pe care o avem atunci când realizăm o acţiune sunt timpul de realizare a ei (de multe ori apar surse de disipare, care fac ca unele activităţi simple să se desfăşoare în timp lung), calitatea, finalitatea (să reuşim să terminăm acţiunea începută, în modul în care ne-am propus; există adesea factori devianţi, care ne conduc în altă direcţie decât cea propusă iniţial, dacă le dăm curs din neatenţie sau lipsă de control) şi starea de împlinire pe care o resimţim după terminarea cu succes a acelei acţiuni, indiferent de dimensiunile şi importanţa ei.

Dacă aceşti parametri sunt la un nivel bun, aceasta înseamnă că manifestăm o capacitate bună de autocontrol şi energia noastră Yang este în creştere.

Atitudinea generală trebuie să fie completată de momente de destindere şi de veselie, de umor de calitate, euforie şi bucurie. Toate acestea ne vor ajuta să ne expansionăm fiinţa şi să trăim din plin capacitatea noastră tot mai mare de a ne exprima. Vom constata că acum este momentul să ne depăşim timiditatea, inhibiţiile, reţinerile, incapacitatea de a ne exprima sau manifesta în relaţiile interumane. Regimul alimentar şi atitudinile predominante pe care acum le menţinem sunt de natură să ne susţină întru totul, astfel încât să putem să ne depăşim limitările în ceea ce priveşte exprimarea armonioasă a personalităţii noastre.

În cazul mai grav în care există şi anumite afecţiuni ce se doreşte să fie eliminate prin intermediul acestui regim, găsirea (regăsirea) bucuriei, a efervescenţei, a râsului – sunt factori care pot dinamiza resurse neştiute până atunci din fiinţa noastră, adevărate energii vindecătoare şi armonizatoare.

Este bine să evităm cât mai mult acţiunile şi atitudinile care pot determina amplificarea dizarmonioasă a energiilor de tip Yin şi a stărilor asociate lor. Dacă ne vom analiza cu atenţie, vom sesiza că există situaţii care conduc la amplificarea stării de pasivitate, a inerţiei, lenei sau atitudinilor în care suntem purtaţi de diferitele evenimente şi conjuncturi zilnice.

Folosirea televizorului un timp prea îndelungat şi neselectiv, discuţiile lungi şi inutile, fumatul, lipsa finalizării acţiunilor începute, citirea haotică a ziarelor şi a publicaţiilor lipsite de valoare, lipsa unui mod de acţiune şi a unor obiective precise, toate acestea permit instalarea şi amplificarea unor stări psihice nocive, în directă corespondenţă cu natura lor receptivă (-).

Renunţarea la acest tip de acţiuni nu numai că nu ne va priva de ceva valoros, ci chiar ne va pune la dispoziţie un timp liber care poate fi folosit pentru a împlini lucruri mai aproape de sufletul nostru, pe care le amânam mereu într-un viitor îndepărtat, acel “când va fi timp…”.

CUM MÂNCĂM ? ATITUDINI LEGATE DE ACTUL HRĂNIRII

Din apă şi pământ, prin puterea luminii soarelui şi cu ajutorul finelor energii ce împânzesc în mod invizibil întreaga suprafaţă a planetei, plantele cresc, se dezvoltă şi devin adevăraţi acumulatori ai forţei vitale susţinătoare a vieţii. Ajunse în organismul nostru, supuse transformărilor metabolice şi energetice, ele redevin gradat lumină şi energie din ce în ce mai rafinată, eliberând astfel forţa regeneratoare şi susţinătoare a minţii, psihicului şi corpului. Cel care devine treptat conştient de acest dar pe care Creatorul l-a făcut oamenilor pentru a se putea menţine într-o stare de deplină înflorire, resimte gradat că procesul hrănirii capătă pentru el valenţe profunde, chiar spirituale. Modul în care mâncăm şi alimentele pe care le folosim reflectă într-o măsură adesea greu de bănuit ceea ce suntem ca fiinţe umane. Tendinţele şi orientările noastre profunde se manifestă în timpul „banalei” mese zilnice cu aceeaşi claritate (pentru un cunoscător) ca atunci când vorbim sau când facem dragoste. De la înfometatul care se „aruncă” asupra mesei dominat de o poftă irezistibilă, amestecând alimentele fără discernământ într-o dorinţă de a resimţi cât mai intens satisfacţia gustativă şi umplerea stomacului, la gurmandul care savurează îndelung fiecare aliment în parte, şi apoi la fiinţa rafinată care, mulţumind plină de umilinţă lui Dumnezeu pentru ceea ce El îi oferă ca hrană, mănâncă atent şi cumpătat, întreaga gamă a tendinţelor umane este reflectată fidel şi de calitatea alimentelor şi modul de hrănire.

Putem remarca acţiunea hranei în dublu sens:

1. Pe de-o parte alimentele pe care le consumăm în mod preponderent vor determina în timp (datorită caracteristicilor fizice şi energetice pe care le au) modificări gradate atât în structura noastră fizică, cât şi (fapt adesea ignorat!) în tendinţele emoţionale, lăsând în cele din urmă o anumită „amprentă” chiar şi asupra minţii. Oshawa afirma la un moment dat că „devenim ceea ce mâncăm”, în sensul în care hrana influenţează profund viaţa noastră fizică şi interioară. Adesea, cei care au realizat modificări majore în alimentaţia lor (în sensul orientării spre cea lacto-vegetariană sau macrobiotică), fie datorită apariţiei unor boli ce trebuiau eliminate, fie ca decizie datorată înţelegerii necesităţii de „a schimba ceva”, au putut constata cu surprindere desfăşurarea unor etape precise: după cea a transformărilor corporale, însoţite de fenomene de purificare (uneori destul de greu de suportat), urma întotdeauna o modificare a „calităţii interioare” – caracterizată de claritate lăuntrică, prospeţime, un mai mare dinamism şi entuziasm, o stare de uşurare generală fizică, psihică şi mentală.

Obiceiurile alimentare specifice unei zone sau regiuni au legătură foarte puternică cu caracteristicile de comportament ale celor ce aparţin unor comunităţi, cu dorinţele şi aspiraţiile comune, „fixate” în timp la nivelul subconştientului colectiv. Este uşor de observat că în zona Olteniei se utilizează frecvent condimentele iuţi, că în Ardeal predomină alimentele mai grele şi mai complexe; la nivelul naţiunilor cunoaştem mâncărurile mult condimentate şi renumitele paste italiene, orezul şi peştele asiaticilor etc, toate acestea având o legătură evidentă cu trăsăturile psihologice globale ale oamenilor din aceste zone. Acesta este şi motivul pentru care, de multe ori, este foarte dificilă acceptarea şi realizarea unei modificări în alimentaţie. Este întocmai ca o sustragere dintr-un tipar fixat cu putere în mintea şi conştiinţa indivizilor ce aparţin unei comunităţi. De altfel, adesea transformările care apar în corp sunt într-o legătură precisă cu tipul de hrană consumat. În cazul în care „tiparul” obişnuinţelor alimentare este unul defectuos, aceasta va determina în timp condiţionarea şi limitarea penibilă a fiinţei care i se supune, doar în cazul „reinscripţionării” sale, printr-o modificare în primul rând la nivelul alimentaţiei, fiind posibil un proces de decondiţionare gradată şi de schimbare în bine atât fizică, cât şi lăuntrică.

Evident, nu se recomandă să consumăm alimente exotice care nu sunt specifice zonei în care trăim, ci să ne orientăm spre acele alimente pline de viaţă şi energie care pot în mod real să asigure suportul unei vieţi echilibrate. Din acest punct de vedere, regimul lui Ohsawa produce în multe cazuri transformări de proporţii în viaţa celor care îl integrează în mod înţelept, dându-i organismului şansa de a funcţiona pe alte coordonate decât cele cu care el se obişnuise, stimulând în mare măsură procesul de eliminare a impurităţilor acumulate de-a lungul timpului. În cadrul regimului Ohsawa, aceste procese, conexe cu amplificarea predominanţei energetice Yang în fiinţă, sunt cele care au condus în multe cazuri adesea disperate chiar la remedieri remarcabile în starea de sănătate, şi chiar, în anumite cazuri, la vindecarea completă a unei game largi de afecţiuni de natură Yin.

2. Un al doilea sens al influenţei hranei este cel invers, în care ceea ce deja există în fiinţa noastră ca şi obişnuinţe, atitudini, orientări, va determina cu precizie preferinţele noastre pentru un gen de alimentaţie sau altul. Adesea fiinţele liniştite, care şi-au făcut o atitudine de viaţă din a căuta ceea ce este relaxant, şi determină destindere, mulţumire, afectivitate, de a evita mai mult sau mai puţin conştient conflictele şi situaţiile generatoare de stres, au tendinţa de a consuma alimente dulci în proporţii ridicate; multe dintre fiinţele hiperactive, agitate, impulsive sunt atrase de gusturile „tari”, alimente bine condimentate şi eventual cât mai multe prăjeli etc.

Ambele sensuri prezentate sunt de natură să creeze un cerc vicios, în cazul în care tendinţele şi ignoranţa noastră determină alegerea unei alimentaţii necorespunzătoare (excesiv stimulativă, prea grea, cu un gust în exces, etc.) sau a unei ascensiuni benefice din punctul de vedere al stării noastre de sănătate şi echilibru. Lucrurile nu se opresc însă aici. Nu este întotdeauna suficientă alegerea hranei potrivite, fiind necesară şi consumarea ei în condiţii de natură să ajute organismul să preia cât mai complet întreaga gamă de substanţe şi energii conţinute în alimente.

În mod tradiţional, este cunoscut faptul că odată cu alimentele, în timpul mesei ne „hrănim” în aceeaşi măsură cu toate impresiile senzoriale şi senzaţiile pe care le trăim. Din acest motiv, este stringent necesar să evităm realizarea oricăror discuţii sau acţiuni perturbatoare în intervalul consacrat mesei, creând în schimb un cadru cât mai luminos, de natură să ne destindă şi să ne umple de bucurie.

Vom mânca atent, mestecând fiecare îmbucătură de minim 30 de ori, savurând cât mai bine întreaga gamă de gusturi şi calităţi pe care alimentele o au. Obişnuitul orez sau lipiile din grâu pot să ne ofere, consumate astfel, o adevărată satisfacţie şi împlinire.

Mai mult decât atât, trebuie să avem în vedere că a mânca este, în esenţă, un act de comuniune cu ceea ce Dumnezeu ne-a pus la dispoziţie pentru a ne menţine în deplinătatea puterilor fizice şi lăuntrice. Tocmai de aceea este foarte bine ca întotdeauna înaintea începerii mesei, cu ochii închişi, într-o atitudine de linişte interioară şi umilinţă, să îi consacrăm în totalitate lui Dumnezeu, cât mai sincer şi în mod necondiţionat, toate fructele (rezultatele) actului hrănirii. După realizarea acestei ofrande interioare sincere, vom rămâne în continuare cu ochii închişi pentru a simţi răspunsul care va apare sub forma unei stări de înălţare şi transfigurare interioară profundă. Realizând astfel consacrarea hranei sau chiar spunând o rugăciune („Tatăl nostru”) de fiecare dată înainte de a mânca, putem gradat să redăm actului hrănirii dimensiunea spirituală pe care este necesar să o dobândească.

Este foarte bine dacă înainte de începerea regimului, realizăm dăruirea interioară sinceră – global – a întregii perioade de 10 zile şi a rezultatelor care vor fi generate în urma respectării acestui regim, lui Dumnezeu. Raportarea la forţa susţinătoare a existenţei va face astfel ca noi să putem beneficia de ajutorul şi inspiraţia Sa în această perioadă transformatoare, cu atât mai necesar celor ce suferă din cauza diferitelor boli. Această taină a consacrării şi a dăruirii sincere către Dumnezeu a rezultatelor acţiunilor noastre (întocmai ca un dar pe care îl facem şi care apoi nu ne mai preocupă) este de multe ori cea care deschide poarta spre realizarea aşa-ziselor miracole sau vindecări foarte rapide.

DIETA MACROBIOTICA A LUI GEORGE OHSAWA -Episodul 4

PREPARAREA ALIMENTELOR PENTRU REGIMUL OHSAWA

“Bucătăria macrobiotică este pură, simplă şi delicioasă pentru cel ce este creativ şi a deprins arta de a combina Yin-ul şi Yang-ul în alimentaţie” G. Ohsawa

Recomandări preliminare

Condiţii pe care trebuie să le îndeplinească cerealele

  • Cerealele pe care le utilizăm la prepararea hranei trebuie să fie de o calitate cât mai bună. Folosirea cerealelor nedecorticate ne va conferi un maxim de substanţe hrănitoare şi energie, fiind preferate celor decorticate.
  • Fulgii din cereale se folosesc numai în cazul în care au fost obţinuţi prin zdrobire şi nu prin prelucrare termică.
  • Nu se folosesc cereale germinate sau germeni de cereale.

Ustensile şi aparate necesare

  • Pentru a obţine o făină integrală proaspătă, de calitate foarte bună, putem folosi o râşniţă electrică (ca şi cele pentru cafea), cu ajutorul căreia putem măcina rapid cantitatea necesară pentru câteva porţii de hrană. Înainte de râşnire vor fi eliminate pietricelele şi eventualele resturi din cereale, care pot strica aparatul.
  • Pentru obţinerea lipiilor (turtelor) din cereale vom utiliza fie o tavă, în cazul în care avem un cuptor, fie un vas dintr-un material mai gros (tuci), pentru coacerea pe aragaz sau o plită.

PÂINILE (turtele)

TURTELE DIN GRÂU

Modul de preparare:

Pentru a obţine o porţie pentru o persoană se iau 2 mâini de grâu spălat în mai multe ape, uscat rapid (dar la temperaturi care să nu depăşească 40 de grade Celsius) şi ales de impurităţile rămase după spălare. Se macină cele 2 mâini de grâu cu o râşniţă de cafea sau, în cazul în care aveţi, cu o moară electrică, aşa încât să se obţină o făină cât mai fină şi omogenă. Făina astfel obţinută se amestecă cu o linguriţă rasă de sare grunjoasă şi, adăugându-se treptat câte puţină apă, se frământă până când întreg amestecul capătă o consistenţă semisolidă şi nu se lipeşte de mână.

Se încinge tava (vasul din tuci) la foc mare, după care se lasă la foc potrivit. Se iau bucăţele din amestec şi se frământă în mână adâugându-le apă până devin moi, iau forma pe care o dorim fără a fi lipicioase. Se pun pe tava încinsă sub formă de bastonaşe cu un diametru de două degete sau de turte rotunde cu o grosime de maxim 1 deget. Se întorc din în când (la intervale de 1-3 minute, funcţie de intensitatea focului) pentru a se coace omogen. Când încep să se rumenească şi devin tari, puţin elastice, le putem da la o parte. Imediat după coacere se pun sub un şervet sau într-o oală cu capac pentru a nu se întări prea mult prin pierderea umidităţii.

Un înlocuitor pentru făina integrală:

În cazul (de excepţie) în care nu putem obţine făină integrală sau aceasta nu este de o calitate corespunzătoare, putem recurge la următoarea înlocuire: în loc de un kilogram de grâu amestecăm 600 grame de făină albă cu 400 grame de tărâţe de grâu proaspete. Acest amestec prezintă avantajul că, tărâţa fiind proaspătă, păstrează mai multe din vitaminele complexului B decât făina integrală depozitată timp de câteva luni.

TURTELE DIN HRIŞCĂ SAU MEI

Se realizează exact ca şi cele din grâu, folosindu-se făină de hrişcă sau mei (obţinută prin măcinarea boabelor cu ajutorul unei râşniţe electrice).


FIERTURILE SIMPLE

Modul de preparare:

Înainte de fierbere, cerealele se spală în apă rece, de mai multe ori, după care se elimină impurităţile existente (pietricele, paie). Se pune la fiert apa, iar atunci când a dat în clocot se adaugă cerealele. Se lasă să fiarbă la foc mic, mestecând din când în când pentru a nu se prinde.

GRAUL

Peste cantitatea de grâu aleasă, se pune o cantitate de două ori mai mare de apă şi se lasă la fiert 1,5-2 ore, culegându-se spuma. Se sărează după gust.

OREZUL

Se adaugă o cantitate de apă de patru ori cât cantitatea de orez, se sărează şi se fierbe 20-30 min, la foc mijlociu pentru orezul decorticat, 30-50 de minute pentru orezul integral. Trebuie să evităm scăderea excesivă a apei în timpul fierberii, care poate face ca orezul să se transforme într-o pastă.

MEIUL

Se fierbe adăugându-se la cantitatea de mei o cantitate dublă de apă, timp de 20-25 min (pentru meiul decorticat) şi 45-50 min (pentru meiul nedecorticat). Se poate consuma şi numai înmuiat în apă timp de 1-2 ore (fără fierbere).

HRISCA

Se fierbe într-o cantitate de apă de două ori mai mare decât cantitatea de hrişcă. Se poate consuma şi numai înmuiată în apă timp de câteva ore (fără fierbere).

Observatie:

La prepararea prin fierbere cerealele pot fi utilizate în combinaţii. Se recomandă combinaţiile dintre orez, mei şi hrişcă. Proporţiile vor fi stabilite în funcţie de preferinţele şi necesităţile individuale.

Supa de orez

Orezul se fierbe într-o cantitate de apă de şase ori mai mare decât cantitatea de orez, se sărează după gust. Timpul de fierbere este cel normal la orez: 20-30 de minute. Pentru a da mai multă consistenţă se pot adăuga şi găluşte de grâu.

Găluştele de grâu se pun la fiert în acelaşi timp cu orezul. Modul lor de obţinere este simplu: se amestecă făina de grâu integral cu apă până devine ca o pastă de consistenţă medie; din această pastă se modelează mici sfere, cu un diametru de 1-3 cm. Supa se serveşte caldă.


CREME ŞI TERCIURI

Se consumă în general împreună cu lipii sau cu adaos de cereale fierte.

Cremă de orez

Prăjiţi orezul (măcinat fin) până devine roz, luaţi-l de pe foc şi măcinaţi-l cu ajutorul unei râşniţe electrice; adăugaţi 3 pahare de apă pentru 4 linguri de făină de orez, fierbeţi 25 de minute, adăugând apă dacă mai este nevoie. Săraţi după gust.

Cremă de hrişcă

Trei linguri de făină de hrişcă se rumenesc uşor într-un vas (amestecându-se continuu), după care se adaugă trei ceşti de apă şi se fierbe până se îngroaşă. Se sărează după preferinţe.

Terci din grâu

Se pune la fiert aproximativ 1 l de apă. Când apa începe să fiarbă, se adaugă treptat (ca şi la mămăliga din porumb) făina fin măcinată din grâu integral. Tot acum se adaugă 1 linguriţă de sare. Se amestecă până la îngroşare, după care se ia de pe foc.

Terci din mei sau hrişcă

Se realizează ca şi terciul din grâu.


CEREALE PRĂJITE

Modul de preparare

Cerealele se pregătesc pentru prăjire prin spălare şi separare de eventualele impurităţi. După ce au fost spălate, se pun la prăjit fie la cuptor, într-o tavă încinsă, fie pe ochiul aragazului (într-o tigaie).

Sărarea se poate face fie după prăjire, fie prin lăsarea cerealelor înainte de prăjire la înmuiat în puţină apă cu sare circa 30 de minute. După acest interval de timp, apa se scurge şi boabele se pun la prăjit.

Orezul

Putem şti că prăjirea s-a realizat observând schimbarea culorii boabelor – capătă o uşoară nuanţă maronie.

Meiul şi hrişca

Pentru mei şi hrişcă, boabele se desfac cu zgomot în momentul prăjirii. Datorită prăjirii rapide, este necesar să fim atenţi pentru a nu le arde.

Grâul

În cazul grâului, prăjirea durează puţin mai mult decât la celelalte cereale. După prăjire, boabele trebuie să fie crocante, spărgându-se foarte uşor în gură prin mestecare.


CEREALE CRUDE (înmuiate)

Modul de preparare

Acest mod de preparare este cel mai pur şi natural, boabele menţinându-şi toate caracteristicile naturale.

Este cel mai rapid de realizat pentru hrişcă, care are o rezistenţă a cojii mai mică. Procedeul constă în lăsarea boabelor (acoperite) într-un vas cu apă, un interval de timp adecvat. Este foarte important ca timpul cât boabele rămân în apă să fie suficient de mic (hrişcă 1-2 ore, mei 1-2 ore, grâu 3-4 ore) astfel încât boabele să se înmoaie, FĂRĂ A ÎNCEPE GERMINAREA. Apariţia unui mic punct alb pe boabele de grâu este semnul începerii germinării, proces prin care predominanţa energetică a acestui aliment se transformă, devenind extrem Yin.

ATENŢIE! În cazul în care se ajunge la germinare, efectele devin contrare celor scontate prin acest regim (datorită amplificării energiilor de tip Yin). Dacă din neatenţie s-a ajuns la această situaţie (a germinării) cerealele nu vor fi consumate!

Meiul (decorticat) şi hrişca pot fi consumate şi în stare crudă (fără înmuiere sau alt gen de preparare), cu condiţia să fie bine spălate.


SUGESTII PENTRU REALIZAREA CU UŞURINŢĂ ŞI MAXIMĂ EFICIENŢĂ A REGIMULUI

Cunoaşterea ne conferă puterea de a acţiona pentru a ne transforma viaţa în bine, repede şi eficient”

Pregătirea pentru începerea regimului

Indiferent de motivul pentru care abordăm acest regim (pentru purificare, regenerare fizică şi interioară, amplificarea energiei Yang, reglare ponderală, ca adjuvant în vindecarea unor afecţiuni sau pentru armonizare globală a propriei fiinţe), realizarea lui în concordanţă cu tipul nostru constituţional va face ca efectele benefice să apară fără întârziere. Această adaptare a dietei la propria noastră structură trebuie să înceapă chiar înainte de momentul intrării propriu-zise în regimul alimentar, printr-o perioadă pregătitoare de 1-2 săptămâni.

Spre deosebire de nivelele mai subtile, înalte, ale fiinţei, cum sunt cel psihic şi mental, unde orice schimbare (o bucurie sau o supărare mai intensă) se resimte foarte rapid, fiind de natură să ne modifice aproape instantaneu “calitatea” unei zile sau săptămâni, în cazul corpului fizic manifestarea efectelor hranei are loc într-un timp mult mai îndelungat. Tocmai datorită acestei inerţii mai mari care apare în cazul corpului, este bine ca adaptarea pentru un nou regim să se realizeze treptat, cu atât mai mult în cazul celor care au folosit multă vreme în alimentaţie carne, produse sintetice, zahăr etc., pentru a se putea declanşa un proces de „învăţare” a corpului cu noile condiţii de hrănire. Pregătirea este recomandată, de asemenea, celor care realizează pentru prima oară o schimbare de alimentaţie de acest tip sau celor care, realizând regimul Oshawa, au avut dificultăţi în a se adapta la acest mod de hrănire.

Cu 7-14 zile înaintea începerii regimului, vor fi introduse treptat în alimentaţia zilnică cele 4 cereale, gătite la început cu legume (morcovi, ceapă, pătrunjel), ulei şi sare, în diferite combinaţii. Alimentele astfel gătite vor constitui una dintre mesele principale ale zilei.

Pentru cei mai “legaţi” de obiceiurile alimentare, în perioada ce precede regimul, una dintre mesele zilei va fi compusă numai din cereale, preparate ca şi în regim.

Tot în acest interval, vor fi reduse şi chiar eliminate alimentele sintetice, cu adaosuri de coloranţi şi conservanţi. Evitarea gusturilor tari (excesiv dulce, excesiv sărat etc.) va determina o rafinare a percepţiei gustative, necesară pentru obişnuirea cu gusturile mai subtile ale cerealelor şi acceptarea deplină a acestei alimentaţii.

DIETA MACROBIOTICA A LUI GEORGE OHSAWA – Episodul 3

Regimul nr. 7 al lui Ohsawa

Am văzut mii de cazuri de boli aşa-zis incurabile vindecate prin terapeutica noastră de echilibrare a energiilor fiinţei”G. Ohsawa

DURATA REGIMULUI:

Acest regim se derulează, fără excepţie, pe durata a 10 zile consecutive. În funcţie de scopul urmărit prin intermediul acestui regim avem mai multe posibilităţi de acţiune:

1. Dacă ceea ce dorim este o purificare globală a fiinţei şi menţinerea cât mai bună a stării de sănătate, putem realiza regimul de câteva ori pe an. Momentele adecvate sunt, de obicei, la schimbarea anotimpurilor sau în intervalele în care se realizează posturile creştine mari – Postul Crăciunului şi Postul Paştelui.

2-4 regimuri pe an sunt, în general, suficiente pentru o persoană relativ echilibrată care nu suferă de afecţiuni de natură Yin şi care menţine constant o dietă lacto-vegetariană.

2. Dacă obiceiurile alimentare şi modul de viaţă adoptat de noi au condus deja la dezechilibre mari de tip Yin şi chiar la perturbări fiziologice evidente este recomandat ca regimul să fie realizat chiar de mai multe ori, în etape consecutiv de 10 zile, cu o pauză de 3-5 zile între 2 regimuri. Dacă ne aflăm în această situaţie, este necesar să cerem sfatul unui terapeut competent pentru a fi siguri că nu vom exagera, diminuând astfel excesiv resursele organismului. Uneori, dacă acest regim este folosit ca adjuvant în cazurile unor boli grave (cancer, scleroză în plăci, etc.) se poate ajunge chiar la 10-30 de regimuri succesive, iar în cazul unor perturbări mai puţin grave sunt suficiente 1-3 regimuri.

ALIMENTE PERMISE

În intervalul consacrat acestui regim alimentar, nu se va consuma nimic altceva în afară de: grâu, orez, mei şi hrişcă, preparate în diverse moduri (fierbere, coacere, prăjire etc.) cu apă şi o mică cantitate de sare.

ADAOSURI ADMISE ÎN MOD EXCEPŢIONAL

Aceste adaosuri sunt admise în două cazuri:

  • când urmărim ca prin intermediul acestui regim să accelerăm procesele de vindecare şi de refacere în cazul unor afecţiuni
  • pentru eliminarea unor eventuale perturbări ce pot apare pe durata regimului (pentru a evita astfel pe cât posibil utilizarea medicaţiei alopate).

Aceste adaosuri, care se admit în mod excepţional, sunt de obicei plantele medicinale adecvate (sub formă de macerat, pulbere, infuzie, tinctură etc.).

Alimentele folosite în regimul nr. 7 Ohsawa

GRÂUL(Triticum aestivum)

Alături de mei, grâul este o cereală tradiţională, cultivată pe pământul României de mii de ani. În mai multe zone ale Pământului, grâul a fost şi este folosit ca unul dintre principalele alimente, sub forma pâinii, lipiilor, în diferite combinaţii sau consumat ca atare. În India, acest aliment era considerat, în mod simbolic, ca fiind în strânsă legătură cu puterea susţinătoare a lui Dumnezeu, ceea ce a făcut ca el să fie utilizat chiar în diferite ritualuri religioase.

Privind din altă perspectivă, faptul că a fost folosit ca aliment de bază este cât se poate de explicabil, ţinând cont de vitaminele (A, B1, B2, B5, B6, B12, D, E, K, PP) şi mineralele (calciu, magneziu, potasiu, siliciu, fier, zinc, mangan, cobalt, cupru s.a.), din componenţa sa.

Grâul este recunoscut pentru multiplele sale valenţe terapeutice, în cazul în care este utilizat în alimentaţie în mod constant, un timp îndelungat.

ACŢIUNI TERAPEUTICE ALE GRÂULUI:

Antidiuretic, emolient, laxativ uşor, nutritiv, remineralizant, reconfortant, vitaminizant B.

INDICAŢII TERAPEUTICE ALE GRÂULUI:

Afecţiuni cardiace, afecţiuni cronice şi degenerative, afecţiuni dermatologice, afecţiuni digestive şi hepatice, diferite tulburări endocrine, afecţiuni neurologice, renale, alăptare (îmbunătăţeşte secreţia lactată cantitativ şi calitativ), anemie, arterioscleroză, astenie fizică, cancer, colită, constipaţie cronică (tărâţele), perioadele de convalescentă, demineralizare, stări depresive, fibrom uterin, impotenţă, nevroze, rahitism, sterilitate, ulcere, etc.

GRÂUL este unul dintre alimentele cele mai hrănitoare, revitalizante şi reconfortante, conferind celui care îl consumă în mod constant vitalitate, energie şi rezistenţă interioară.

CÂTEVA FORME SUB CARE POATE FI UTILIZAT GRÂUL

ÎN TIMPUL REGIMULUI OHSAWA:

Fulgii din grâu

– se obţin din boabele de grâu prin prelucrare mecanică sau termică

– fulgii de grâu admişi în regimul Ohsawa sunt cei obţinuţi prin zdrobire, nu prin procese termice sau de alt tip, de natură să afecteze în mod negativ compoziţia şi valoarea alimentară a grâului. Dacă, în cazul fulgilor cumpăraţi din comerţ, nu este menţionată modalitatea de obţinere, sau sesizăm că nu corespund din punct de vedere calitativ, este mult mai bine să nu consumăm deloc acest aliment.

– avantajele fulgilor de grâu sunt că pot fi preparaţi foarte uşor şi rapid, păstrând în acelaşi timp proprietăţile curative specifice grâului

Tărâţele de grâu şi câteva din indicaţiile lor terapeutice

Preparate în diferite modalităţi, care vor fi descrise ulterior, sunt utile ca adaos în regimul Ohsawa, în special în cazul în care nu avem la dispoziţie grâu integral. De asemenea, este indicată utilizarea lor în cazurile de:

– colite şi constipaţie – se consumă ca atare sau înmuiate în apă

– tuse, guturai, febră – se utilizează sub formă de macerat în apă: 1 pumn de tărâţe la 1 litru de apă, se lasă la macerat timp de o noapte. A doua zi se strecoară şi se bea maceratul rezultat în mai multe reprize, dintre care una dimineaţa, pe stomacul gol.

– cancer şi alte afecţiuni tumorale – se consumă tărâţe adăugată în mâncare şi/sau sub forma maceratului anterior descris. Din punct de vedere al compoziţiei sale, se consideră că efectele excepţionale ale tărâţei de grâu în aceste afecţiuni se datorează prezenţei magneziului în cantitate mare.


OREZUL (Oryza sativa)

Este una dintre cele mai utilizate cereale de pe glob, în special în Asia, constituind hrana de bază a milioane de oameni. Există în comerţ o mare varietate de specii de orez (orez alb simplu, orez cu bobul lung, orez integral specie sălbatică etc.), dintre care este recomandat să alegem soiurile de orez integral.

Orezul integral este orezul căruia i-a fost îndepărtată doar prima învelitoare (pleava), rămânând o parte din ansamblul scoarţei şi întreg învelişul său proteic. Este diferit faţă de orezul alb (decorticat) care se găseşte cel mai frecvent în comerţ, fiind mult mai consistent (diferenţa de aspect constă în nuanţa brun-maronie pe care orezul integral o are). Conţine în plus faţă de orezul decorticat: vitaminele A, B1, B2, B6, B12 (care se pierd prin decorticare), calciu, fosfor, fier, potasiu, magneziu, mangan.

În cazurile în care nu reuşim să procurăm orez integral, putem folosi şi orezul alb din comerţ, acesta fiind totuşi mai puţin hrănitor, datorită faptului că prin decorticare se pierd o mare parte din elementele nutritive conţinute în coajă.

ACŢIUNI TERAPEUTICE ALE OREZULUI:

Orezul integral este un aliment indicat pentru susţinerea proceselor de creştere şi refacere a organismului. Are efect hipotensor, nutritiv, regenerator, energizant, carminativ, emolient, antiscorbutic, favorizează eliminarea ureei.

INDICAŢII TERAPEUTICE ALE OREZULUI:

Orezul integral este indicat ca aliment-medicament în cazurile de surmenaj, în curele de purificare şi dezintoxicare, în diaree, anorexie, hipertensiune arterială, insuficientă renală.

CÂTEVA FORME DE UTILIZARE A OREZULUI

Cel mai indicat este să se consume în regimul Ohsawa orezul integral, care are proprietăţile curative cele mai puternice, este mai hrănitor, fiind considerat mai plăcut la gust. În absenţa acestuia se poate consuma şi orezul alb, care este însă mai sărac în substanţe nutritive.

Nu vor fi folosite în regimul Ohsawa: orezul expandat, fulgii de orez (care sunt obţinuţi de cele mai multe ori prin iradiere şi tratare chimică).


MEIUL (Panicum miliaceum)

Este una din cerealele cu o străveche şi îndelungată utilizare în zona ţării noastre (era consumat încă din Neolitic). Dacii foloseau în mod curent meiul şi grâul în alimentaţie, acestea două făcând parte din alimentaţia de bază. Mămăliga tradiţională se făcea, cu sute de ani în urmă, nu cu făină de porumb, ca acum, ci cu făină de mei.

Meiul este un aliment complet, fiind bogat în minerale: fosfor, magneziu, fier, potasiu, zinc. Conţine în cantităţi mai mari vitamina A.

În comerţ vom căuta meiul alimentar (diferit de meiul păsăresc care, deşi are şi el acţiuni terapeutice benefice, nu este cel indicat în regimul Ohsawa). În cazul în care nu avem posibilitatea de a obţine mei integral, putem utiliza şi meiul decorticat.

PROPRIETĂŢI TERAPEUTICE ALE MEIULUI:

Printre proprietăţile meiului se numără cele diaforetice (stimulează eliminarea toxinelor prin transpiraţie), nutritive, răcoritoare, revitalizante, tonice, tonice psihice, echilibrante nervoase, antitusive.

INDICAŢII TERAPEUTICE ALE MEIULUI:

Meiul este indicat în afecţiuni digestive, pulmonare şi renale, în convalescenţă, în astenie fizică şi intelectuală, diaree, dureri abdominale, surmenaj psihic, diferite tulburări ale vederii. Este un întăritor şi un susţinător în cazurile de sarcină.


HRIŞCA (Fagopyrum esculentum)

Hrişca este un aliment răspândit mai întâi în Siberia de Vest si India, apoi în Coreea şi Japonia. A fost adusă în Europa mai recent, la începutul erei noastre. Este un aliment de bază în Tibet. În ţara noastră se cultivă pe suprafeţe restrânse în nordul Moldovei.

Insuficient cunoscută din punct de vedere al valorii alimentare şi terapeutice, hrişca este utilizată la noi mai mult ca nutreţ pentru animale. Adesea, prejudecăţi prosteşti de genul “este hrana săracului”, îi fac pe unii oameni să evite utilizarea curentă a acestui aliment minunat.

Din punctul de vedere al polarităţii energetice, hrişca prezintă, dintre cereale, cel mai pronunţat caracter Yang. Conţine proteine (acizi aminaţi: histidină, arginină, lizină, cistină, triptofan), vitamina P, săruri minerale de calciu, fosfor, magneziu, potasiu, fier, zinc.

PROPRIETĂŢI TERAPEUTICE:

Hrişca este energizantă, nutritivă, are proprietăţi tonice şi protectoare vasculare. Este foarte digerabilă, fiind recomandată şi celor cu o digestie mai slabă. Datorită conţinutului său ceva mai ridicat de proteine este cât se poate de bine venită în alimentaţia din regimul Ohsawa.

INDICAŢII TERAPEUTICE:

Este indicată în tratarea stărilor de intoxicare cronică cu tutun sau alcool, în alimentaţia bătrânilor, previne sclerozarea; este eficientă în fragilitatea vasculară; este utilă în tratamentul oricăror forme de cancer, frânând, se pare, dezvoltarea celulelor canceroase.

Este un aliment insuficient studiat, încă, din punctul de vedere al compoziţiei şi al calităţilor terapeutice.

Hrişca este uşor de digerat şi are, în plus faţă de celelalte cereale, un gust aromatic, care o face să fie deosebit de gustoasă. În timpul regimurilor alimentare de solarizare se combină foarte bine cu grâul şi orezul, acestea din urmă având o consistenţă care compensează calitatea de uşor pe care o are hrişca.


SAREA

În timpul acestui regim alimentar (dar nu numai), cel mai indicat este să utilizăm sarea marină nerafinată. Evident, în cazul în care nu reuşim să obţinem sare marină, vom folosi sare grunjoasă (este preferabil să evităm utilizarea sării fine sau extrafine, ale căror proprietăţi sunt mult diminuate datorită prelucrării).

Compoziţia sării marine: magneziu, brom, iod, cupru, nichel, aur, cobalt, sodiu, fosfor, calciu, etc.

Acţiuni terapeutice: are un puternic efect purificator (elimină toxinele din corp); are proprietăţi bactericide, tonifiante şi citofilactice.

Ca si orice aliment sau substanţă, sarea exercită atât prin componenţii chimici, cât şi prin componentele energetice subtile corespunzătoare gustului sărat, efecte distincte atât la nivel fizic, cât şi psihic şi mental. În cazul unei folosiri judicioase, gustul sărat determină o mărire a vitalităţii fiinţei şi o accentuare a tuturor percepţiilor senzoriale; utilizarea sării la prepararea hranei este în mare măsură determinată de acest efect de amplificare a tuturor savorilor hranei. De altfel, atunci când energia corespunzătoare acestui gust este asimilată în cantitate suficientă şi folosită în mod echilibrat în fiinţa noastră, ea “dă savoare vieţii” făcându-ne să trăim cu o mare intensitate şi să participăm (“să fim vii”) la orice experienţă benefică, armonioasă. Apare, de asemenea, o amplificare armonioasă a apetitului în general (atât faţă de hrană, cât şi pentru orice trăire sau experienţă armonioasă).

Dacă este utilizat în exces, acest gust va atrage o surescitare nervoasă manifestată prin stări de exacerbare a dorinţei şi ataşamentului faţă de plăcere. Tendinţa de a resimţi cât mai des şi mai intens excitarea senzorială devine grosieră, brută (nerafinată), ceea ce duce gradat la amplificarea lăcomiei şi pasiunilor joase. În popor se ştie (adesea fiind considerată doar o glumă), că hrana gătită cu multă sare indică o creştere a dorinţei şi a atracţiei erotice la cea (cel) care găteşte în acest mod.

Având în vedere şi aceste consideraţii, în general mai puţin cunoscute, devine evident că folosirea atentă şi echilibrată a sării poate constitui un element important de susţinere pe perioada desfăşurării regimului.

În general, utilizarea sării în cantitate prea mare va duce la o cerere crescută de apă de către organism, ceea ce nu este de dorit în acest regim. Din acest motiv este chiar mai bine ca alimentele să fie preparate cu o cantitate de sare moderată sau mică. De asemenea, este necesar ca în cazul unor afecţiuni grave, cum este cancerul, sarea (în special cea de mină) să fie consumată în cantitate mai redusă.


APA

Apa reprezintă “hrana” esenţială pentru menţinerea vieţii, indiferent de regimul sau metoda dietoterapeutică adoptată. Cu atât mai mult, în cazul unor terapii de purificare şi regenerare a fiinţei, este foarte important să utilizăm cu înţelepciune acest dar al lui Dumnezeu. În timpul regimului Ohsawa, apa este utilizată atât pentru prepararea cerealelor, cât şi simplu, pentru băut.

Calitatea apei pe care o folosim în perioada regimului este un factor important, demn de luat în considerare:

– Pentru o bună purificare şi vitalizare a fiinţei este indicată folosirea apei de izvor sau din alte surse naturale, care nu este poluată sau tratată chimic. Acest fel de apă conţine o mare cantitate de energie subtilă (PRANA), fiind mult mai hrănitoare şi mai pură decât apa de la robinet (“purificată” şi cu adaos de clor). Pe perioada regimului este bine, tocmai din aceste motive, să avem o “rezervă” de apă naturală, pură, cât mai proaspătă, pe care să o folosim în special pentru băut. În zilele în care ajunăm (ţinem post negru) este foarte bine dacă avem la dispoziţie o astfel de apă, cât mai curată.

– Tot pentru băut putem folosi şi apele minerale naturale (din comerţ). Pentru aceasta, trebuie să ne asigurăm însă că apa minerală nu îmbogăţită cu componenţi chimici sau dioxid de carbon.

  • Pe perioada regimului se poate utiliza foarte bine şi apa plată (care poate fi procurată din comerţ).

  • În cazul în care nu avem la dispoziţie o apă naturală de calitate putem folosi pe parcursul regimului (în special pentru băut şi nu neapărat pentru prepararea alimentelor) apa distilată.

Cantitatea de apă asimilată în timpul regimului cu cereale trebuie să moderată (a se vedea şi secţiunea referitoare la prepararea alimentelor). Aceasta se datorează faptului că apa prezintă din punct de vedere energetic o predominanţă accentuată a energiilor de tip Yin. Consumarea ei în cantităţi prea mari poate duce la diminuarea efectelor echilibrante determinate de alimentele Yang. În evaluarea cantităţii de apă consumată în timpul regimului trebuie să avem în vedere faptul că cerealele fierte conţin deja o mare cantitate de apă (50% – 80%). Apa, la fel ca şi alimentele folosite, va fi dozată în ultimă instanţă din punct de vedere cantitativ în funcţie de tipul constituţional şi de manifestările subiective ale fiecărei persoane în parte.

DIETA MACROBIOTICA A LUI GEORGE OHSAWA – Episodul 2

PREDOMINANTA YIN-YANG A ALIMENTELOR

“Alimentaţia este baza sănătăţii şi a fericirii, fiind considerată de cei înţelepţi o adevărată artă a vieţii” G. Ohsawa

Odată ce am reuşit să ne edificăm în privinţa predominanţei noastre energetice, ceea ce avem de făcut este să urmărim să compensăm excesul de Yin sau de Yang prin mijloace adecvate. Conform învăţăturilor orientale, omul, respectând un anumit mod echilibrat de alimentaţie conform acestor principii fundamentale YIN (-) şi YANG (+), îşi poate polariza şi armoniza întreaga fiinţă, pe toate nivelele sale.

Alimentele pot fi clasificate, din punctul de vedere al încărcăturii lor energetice, în alimente care amplifică în ființă energia YANG (+) şi alimente care amplifică energia YIN (-). Această influenţă exercitată de alimente asupra polarităţii energetice a fiinţei nu este egală (polenul de albine având, de exemplu, o încărcătură solară (yang) mai pronunţată decât grâul etc.). Astfel, alimentele (cereale, leguminoase, fructe, condimente, băuturi, dulciuri, etc.) au fost clasificate de către G. Ohsawa în alimente cu caracter Yang, pronunţat Yang, extrem Yang, respectiv Yin, pronunţat Yin, extrem Yin.

Prin energia lor specifică, alimentele influenţează şi chiar modelează atât corpul fizic, cât şi viaţa interioară a unui om, mai ales atunci când sunt folosite o perioadă mai mare de timp. Primul efect al alimentelor este asupra corpului fizic, dar în timp, sunt afectate gândurile, viziunea lăuntrică asupra lumii şi relaţiile cu oamenii. O persoană care consumă în mod frecvent alimente cu gust picant (specific Yang) va avea în mod evident un comportament diferit de o altă persoană care preferă gustul dulce (specific Yin), aşa cum o fiinţă care preferă carnea (aliment Yin) diferă de o alta care preferă merele (fructe Yang), fiecare dintre ele având un comportament specific, o predispoziţie caracteristică către anumite boli, un mod anume de a reacţiona la remedii şi chiar diferite moduri de a gândi.În lumina acestor principii, fiinţa cu dominantă YIN (-) va urmări să integreze şi să asimileze prin alimentaţie îndeosebi esenţa energetică de natură predominant YANG (+) prezentă mai ales în anumite alimente, în timp ce o fiinţă excesiv YANG (+) va urmări să utilizeze o alimentaţie predominant YIN (-), pentru o cât mai deplină armonizare a sa.

Toate alimentele şi băuturile folosite trebuie să fie naturale, nepreparate industrial cu diferite substanţe chimice de sinteză sau tratate artificial. Chiar şi apa tratată este uneori impură. O fiinţă suficient de echilibrată şi care respectă legile de manifestare ale celor două principii polare opuse, atât în interiorul, cât şi în exteriorul său, va rezista cu succes mult mai bine în faţa influenţelor nocive, stresurilor, tensiunilor sau frustrărilor generate în această lume.

Pe aproape tot globul, dar mai ales în Occident, aceste reguli nu sunt cunoscute, şi cu atât mai puţin, respectate. Pentru a trăi o existenţă fericită, interesantă, armonioasă, veselă, sănătoasă şi îndelungată, este necesară consumarea unei alimentaţii naturale, adaptată cu abilitate propriei naturi de a asimila ceea ce îi este ei necesar.

Autovindecarea prin echilibrarea energetică Yin (-) – Yang (+) generează condiţiile unei vieţi lungi si fericite. În plus, ea este extrem de simplă şi economică, se poate aplica tot timpul şi la orice vârstă.


ALIMENTAŢIA YANG

Foarte puţini oameni sunt cei armonizaţi, care prezintă un grad mai ridicat de echilibru între aspectele Yin (-) şi Yang (+) din fiinţa lor. Cei mai mulţi prezintă o predominanţă energetică într-un sens sau altul, ceea ce înseamnă o dizarmonie, un dezechilibru în buna funcţionare a structurii lor fizice si subtile. Dezechilibrul energetic (menţinut în timp) dintre Yin si Yang duce la apariţia bolii; când acest dezechilibru devine excesiv, boala devine cronică.

Datorită orientărilor actuale legate de alimentaţie, la majoritatea oamenilor de acum se poate remarca amplificarea în exces a energiilor Yin. Toate preparatele sintetice, cu adaosuri de substanţe chimice, cele mai multe dintre dulciuri, alimentele conservate, precum şi o parte dintre celelalte alimente utilizate frecvent în alimentaţie sunt de natură să amplifice sensibilitatea şi receptivitatea excesivă, dezechilibrată a oamenilor.

În fiinţa umană, diminuarea energiei YIN în exces şi amplificarea energiei YANG este necesară datorită faptului că o dominantă energetică pasivă creează premizele unei receptivităţi necontrolate a fiinţei la influenţele negative. Compensarea printr-o alimentaţie Yang a deficitelor energetice este astfel esenţială. La o analiză mai atentă a alimentelor cu caracteristici yang putem constata că multe dintre comunităţile de longevivi, precum şi persoanele ce manifestă o bună stare de sănătate, consumă frecvent alimente yang, cum sunt cerealele, merele, nucile, etc., și recurg frecvent la o alimentație fără foc.

Firea umană are foarte multe nuanţe, exprimând permanent împletirea dinamică a lui Yin şi Yang pe toate nivelurile. Din acest motiv, determinarea dominantei energetice la nivel psiho-mental a unei fiinţe este de cele mai multe ori dificilă pentru necunoscători. Dar “pomul se cunoaşte după roade, iar omul după fapte”. O fiinţă solară (Yang) este capabilă de acţiune şi manifestă o capacitate mărită de control asupra energiilor lăuntrice; ea este de-a lungul vieţii stabilă, fermă, lipsită de complexe de inferioritate, sigură în tot ceea ce întreprinde, şi va fi foarte greu de întors din drum. Ea reuşeşte să îşi conştientizeze şi controleze într-o mare măsură emoţiile inferioare. O fiinţă receptivă, cu structură energetică predominant Yin, prezintă labilitate în gândire şi decizii, are o putere de finalizare redusă şi tinde să dea mereu vina pe conjuncturi, se închide şi devine depresivă sau este mereu măcinată de îndoieli.

Se poate afirma, privind în ansamblu tendinţele societăţii actuale, că majoritatea oamenilor se confruntă astăzi cu un exces de energie Yin. Alimentaţia predominant de natură Yin, sedentarismul, stresul, degenerarea datorită viciilor, sunt toate cauze ale acestei situaţii. Prin amplificarea componentei energetice Yang, se va modifica răspunsul la stimulii exteriori perturbanţi si poate fi dobândită o adevărată imunitate la stres. O fiinţă care are forţă lăuntrică şi este emisivă, solară, armonioasă, nu poate fi perturbată de o ameninţare în plan social, ci dimpotrivă, se va simţi stimulată să o rezolve, să o depăşească fără a se manifesta prin disperare, îngrijorare excesivă sau mânie.

Pentru o echilibrare armonioasă a energiilor Yin-Yang în fiinţa umană este necesară astfel mai ales amplificarea energiei Yang care să compenseze excesul de energie Yin, care în general se percepe a fi predominant în foarte multe cazuri.


Lista alimentelor cu preponderenţă Yang

CEREALE: 1 Orez, Mei, Grâu,

2 Hrişcă

LEGUME: 1 Linte, Varză albă, Păpădie, Lăptucă, andive, varză creaţă, praz, ridiche, nap, ceapă, pătrunjel, asmăţui, soia, morcov

2 Dovleac, morcovi, salsifi, brusture, creson rădăcină de păpădie, seminţe de dovleac prăjite

SEMINŢE :Susan, floarea soarelui, dovleac

PEŞTI :1 Somon, languste, creveţi, homar, heringi, sardine

2 Icre Caviar

CARNE: Porumbel, potârniche, curcă

Ouă: Fazan

LACTATE: Branza Roquefort, Brânză de capră

FRUCTE: Fragi, mure, castane mere, nuci, seminţe de floarea soarelui

BĂUTURI:1 Macerat sau ceai din muşeţel, rozmarin, Ceai natural japonez (Boncha), Malţ, Cicoare, Cafea Oshawa, Cafea de păpădie

2 Ceai Dragon

3 Ginseng

CONDIMENTE: 1 Scorţişoară, mărar, busuioc, cimbru, rozmarin, cimbrişor, ceapă

2 Pătrunjel, salvie, hrean, şofran, cicoare sălbatică

3 Genţiană, sare marină nerafinată

(În lista de mai sus, cifrele reprezintă intensitatea acumulării energiei Yang în acele alimente, astfel: 1 – energie yang în proporţie moderată, 2 – accentuat yang, 3 – extrem de yang).

Există numeroase modalităţi de amplificare a energiei Yang în fiinţă: prin alimentaţie, diferite poziţii corporale sau exerciţii de gimnastică psiho-somatică, mod general de viaţă, atitudine interioară, plante medicinale etc. Profesorul japonez George Ohsawa prescrie 10 regimuri alimentare macrobiotice în scopul armonizării gradate a structurii energetice, bazate pe integrarea treptată în dieta zilnică a unor alimente Yang, astfel încât în scurt timp să se elimine orice problemă de sănătate.

Descriem mai jos modul în care sunt structurate regimurile în funcţie de alimentele yang care vor fi utilizate zilnic:

Nr. Cereale Legume Ciorbe Cărnuri Salate Deserturi Băuturi
7 100% În cantitate cât mai redusă
6 90% 10%
5 80% 20%
4 70% 20% 10%
3 60% 30% 10%
2 50% 30% 10% 10%
1 40% 30% 10% 20%
1 30% 30% 10% 20% 10%
2 20% 30% 10% 25% 10% 5%
3 10% 30% 10% 30% 15% 5%

Primul pas recomandat este înlocuirea cărnii cu vegetale bogate în proteine, lactate şi ouă, fructe. Odată devenit vegetarian se poate trece gradat la o alimentaţie echilibrată, consumând totuşi cât mai multe alimente de natură Yang. Pentru cei ce suferă de perturbări serioase de natură Yin sau au avut o lungă perioadă de timp o alimentaţie şi un stil de viaţă necorespunzătoare, este de preferat să înceapă direct cu regimul nr. 7 pentru o scurtă perioadă (10 zile). Dacă starea generală nu se ameliorează suficient după un prim regim este necesar atunci să fie reluat, succesiv de mai multe ori, cu o perioadă de pauză, până ce obţinem efectul dorit. După ce am atins o condiţie de echilibru şi o stare fizică foarte bună, putem coborî gradat la regimurile 6,5 etc. introducând treptat şi alte alimente Yang, până ce ne stabilizăm la un regim suficient de variat şi totodată adecvat structurii noastre precum şi perioadei din an în care ne aflăm.

Trebuie menţionat faptul că deşi regimurile lui Ohsawa cuprind şi capitolul “carne” va fi necesar pentru menţinerea unei suficiente stări de purificare a organismului să NU consumăm carne. Aceasta este cu atât mai necesar cu cât în cazul anumitor afecţiuni şi dezechilibre grave consumul de carne poate fi extrem de dăunător.

In episodul urmator vom prezenta cel mai celebru regim purificator al lui George Ohsawa, si anume regimul Nr. 7.